مهران محمدی امین

1401\08\16 20:15:10


بسته تشویقی برای صاحبان خودروهای فرسوده

اکو ایران/ کارشناسان ترغیب دارندگان خودروهای فرسوده به از رده خارج کردن خودروهای در اختیار خود را شاه کلید اسقاط خودرو می دانند.  آنها تاکید می کنند با توجه به شرایط حاکم بر اقتصاد کشور بالا بردن قیمت خرید خودروهای فرسوده باید از سوی سیاست گذار خودرویی در دستورکار قرار گیرد تا این اتفاق رقم بخورد.

کارشناسان ترغیب دارندگان خودروهای فرسوده به از رده خارج کردن خودروهای در اختیار خود را شاه کلید اسقاط خودرو می دانند. آنها تاکید می کنند با توجه به شرایط حاکم بر اقتصاد کشور بالا بردن قیمت خرید خودروهای فرسوده باید از سوی سیاست گذار خودرویی در دستورکار قرار گیرد تا این اتفاق رقم بخورد.

.


بازنشر از : آخرین خبر