مهران محمدی امین

1402\10\12 16:33:06


بهادری جهرمی: دولت اصرار دارد مدیریت بازار را به اصناف بسپارد

ایسنا/ سخنگوی دولت گفت: دولت سیزدهم قدر اصناف را می‌داند و اصرار دارد مدیریت بازار را به اصناف بسپاریم؛ زیرا آوردن مردم به صحنه حکمرانی و اقتصاد کشور از طریق تشکل‌هایی مانند اتاق اصناف ممکن است.  .

سخنگوی دولت گفت: دولت سیزدهم قدر اصناف را می‌داند و اصرار دارد مدیریت بازار را به اصناف بسپاریم؛ زیرا آوردن مردم به صحنه حکمرانی و اقتصاد کشور از طریق تشکل‌هایی مانند اتاق اصناف ممکن است. .

تبلیغات
فروش چراغ ریسه سیم و کابل و کلید و پریز
لاله زار24 ارائه محصولات برق و روشنایی ساختمان از قلب بازار لاله زار برای سراسر کشور است.
# لاله زار - # لاله‌زار - # برق ساختمان

.


بازنشر از : آخرین خبر