مهران محمدی امین

1401\08\07 22:52:30


بی‌اعتنایی بانک‌ها به طرح مسکنی دولت رئیسی

اکو ایران/ بی‌اعتنایی بانک‌ها به تامین مالی طرح مسکنی رییسی، باعث شده تا وزارت اقتصاد مدیران بانک‌ها را برای توضیح در این باره فرا بخواند. شنیده‌ها حاکی از آن است که به منظور جبران بخشی از این بی اعتنایی شبکه بانکی، سهمیه یک بانک دولتی نزدیک به دو برابر افزایش یافت!منابع آگاه می‌گویند با آورده‌های فعلی مردمی و تامین مالی یک بانک دولتی، اجرای پروژه آغاز می‌شود اما در صورت تداوم وضع موجود، این طرح نیز به طرح مسکنی احمدی نژاد (مسکن مهر) دچار می‌شود.

بی‌اعتنایی بانک‌ها به تامین مالی طرح مسکنی رییسی، باعث شده تا وزارت اقتصاد مدیران بانک‌ها را برای توضیح در این باره فرا بخواند.شنیده‌ها حاکی از آن است که به منظور جبران بخشی از این بی اعتنایی شبکه بانکی، سهمیه یک بانک دولتی نزدیک به دو برابر افزایش یافت!منابع آگاه می‌گویند با آورده‌های فعلی مردمی و تامین مالی یک بانک دولتی، اجرای پروژه آغاز می‌شود اما در صورت تداوم وضع موجود، این طرح نیز به طرح مسکنی احمدی نژاد (مسکن مهر) دچار می‌شود..

.


بازنشر از : آخرین خبر