شورای عالی شهرسازی نهضت ملی مسکن بانک مسکن دولت سیزدهم در بخش نهضت ملی مسکن، زمی

1402\03\31 17:39:04


تأمین زمین برای ساخت یک میلیون و ۷۸۵ هزار و ۴۴ واحد مسکونی

در بخش نهضت ملی مسکن، زمین به استعداد ساخت یک میلیون و ۷۸۵ هزار و ۴۴ واحد مسکونی تا پایان اردیبهشت تامین شد.

به گزارش خبرنگار پایگاه خبری وزارت راه و شهرسازی، عملکرد دولت سیزدهم از ابتدای شروع به کار دولت از شهریور ۱۴۰۰ تا پایان اردیبهشت ۱۴۰۲ در حوزه مسکن و شهرسازی تشریح شد.

در بخش مسکن، ساختمان و شهرسازی مهمترین اقدامات انجام شده شامل تدوین برنامه تفصیلی ساخت چهار میلیون مسکن طی ۴ سال به تفکیک استان‌ها و شهرهای مختلف کشور و تأمین زمین به استعداد ۱۷۸۵۰۴۴ واحد مسکونی، تعداد واحدهای دارای قرارداد سازنده به میزان ۴۴۲۹۴۸ واحد مسکونی، تعداد واحد دارای پروانه ساختمانی ۳۲۵۷۵۶ واحد مسکونی و اتمام فوندانسیون به میزان ۱۸۱۷۰۱ واحد مسکونی، معرفی ۳۷۷۳۶ واحد مسکونی به بانک مسکن برای اخذ تسهیلات کم بهره در حوزه بازآفرینی شهری (نوسازی مسکن) و عقد قرارداد به تعداد ۱۹۸۴۲ واحد مسکونی است.

اخذ ۳۲۲ مصوبه شورای‌عالی شهرسازی و معماری همچنین از دیگر مهمترین اقدامات انجام شده در حوزه شهرسازی می‌توان به اخذ ۳۲۲ مصوبه شورایعالی شهرسازی و معماری ایران و کمیسیون ماده ۵ و کارگروه امور زیربنایی "در خصوص نهضت تولید مسکن" حدود ۱۹۴۹۵ هکتار، اخذ ۱۸۳ مصوبه شورایعالی شهرسازی و معماری شامل ۵۷ طرح جامع، ۱۷ سیاست‏گذاری و ضابطه‏گذاری، ۸۹ مغایرت اساسی، ۷ پادگان‏ و اراضی نظامی، ۱۲ طرح‏ ویژه و یک طرح فرادست اشاره کرد.

احداث ۴ بیمارستان با ظرفیت ۸۲۷ تخت احداث ۴ بیمارستان با ظرفیت ۸۲۷ تخت شامل بیمارستان آموزشی تربت حیدریه با ظرفیت ۲۷۳ تخت، بیمارستان جایگزین شهید رجایی گچساران با ظرفیت ۱۴۲ تخت، بیمارستان جایگزین ۱۵ خرداد مهدی شهر با ظرفیت ۹۹ تخت، بیمارستان آموزشی جهرم با ظرفیت ۳۱۳ تخت، بهره برداری از ۱۰۳ پروژه‌های روبنایی و زیربنایی در شهرهای جدید به میزان ۱۷۲۱۶۳۰ مترمربع، و تکمیل پروژه سیگنالینگ قطار برقی (دو خطه) گلشهر به شهر جدید هشتگرد به میزان ۲۶ کیلومتر از دیگر مهمترین اقداماتی است که در بخش ساختمان و خدمات روبنایی و زیربنایی احداث ساختمان‌های مهم عمومی و مسکونی انجام شده است.

بر اساس گزارش اعلام شده توسط معاونت مسکن و ساختمان وزارت راه و شهرسازی، اولویت‌های بخش مسکن به ترتیب شامل نهضت ملی مسکن، توسعه شهرهای جدید نسل نو، توسعه حمل و نقل ریلی شهرهای جدید، نوسازی مسکن در بافتهای فرسوده و ناکارآمد شهری، ارتقا کیفیت معماری بناها و فضاهای شهری در محدوده‌های تار یخی و توسعه شهری است.

تأمین زمین به استعداد ساخت یک میلیون و ۷۸۵ هزار و ۴۴ واحد مسکونی در بخش نهضت ملی مسکن، برنامه احداث سالانه یک میلیون واحد مسکونی بوده که اقدامات انجام شده تاکنون شامل تأمین زمین به استعداد یک میلیون و ۷۸۵ هزار و ۴۴ واحد مسکونی، تعداد واحدهای دارای قرارداد سازنده به میزان ۴۴۲۹۴۸ واحد مسکونی، تعداد واحد دارای پروانه ساختمانی ۳۲۵۷۵۶ واحد مسکونی و اتمام فوندانسیون به میزان ۱۸۱۷۰۱ واحد مسکونی تا پایان اردیبهشت ۱۴۰۲ است.


بازنشر از : مهر

شورای عالی شهرسازی

نهضت ملی مسکن

بانک مسکن

دولت سیزدهم

در بخش نهضت ملی مسکن، زمین به استعداد ساخت یک میلیون و ۷۸۵ هزار و ۴۴ واحد مسکونی تا پایان اردیبهشت تامین شد.

ساختمان سازی - ساختمان و صنعت ساختمان

SearchBiz ارائه اطلاعات جامع در مورد فروش، اجاره، مشاوره و اجرا، تعمیرات و سرویس در حوزه صنعت و تولید در کشور.

ساختمان سازی - ساختمان و صنعت ساختمان - ساختمان - ساخت سوله - فونداسیون

نمایندگی بوتان تهران