شرکت مدیریت شبکه برق ایران فولاد مبارکه مصطفی رجبی مشهدی فو مدیرعامل شرکت مدیریت

1402\03\31 21:04:51


تامین برق پایدار تا پایان دولت سیزدهم

مدیرعامل شرکت مدیریت شبکه برق ایران گفت: برای تأمین برق پایدار صنایع برنامه ریزی شده تاپایان دولت سیزدهم ۱۰ هزار مگاوات نیروگاه احداث شود که ۱۵۰۰ مگاوات آن تا پایان سال جاری احداث خواهد شد.

به گزارش خبرگزاری مهر به نقل از شرکت مدیریت شبکه برق ایران، «مصطفی رجبی مشهدی» افزود: طبق تفاهم بین وزارتخانه‌های صمت و نیرو مقرر شده بود صنایعی که نیروگاه احداث می‌کنند ضمن تأمین برق مورد نیاز خود ازطریق نیروگاه احداث شده، برق تولیدی مازاد بر نیاز مصرف خود را از طریق شبکه سراسری به سایر صنایع عرضه کنند و صنایع طرف قرارداد این نیروگاه‌ها نیز شامل برنامه‌های مدیریت مصرف نخواهند شد.

وی با اشاره به واحدهای ۳ و ۴ نیروگاه قدس سمنان به عنوان نخستین واحدهای نیروگاهی احداث شده در قالب تفاهم نامه صمت و نیرو توسط سرمایه گذاری توسعه معادن و فلزات، ادامه‌داد: بر اساس هماهنگی‌های صورت گرفته و توافقنامه‌های منعقد شده، تعداد ۸ مشترک صنعتی کشور مشتمل بر فولاد قائنات، ذوب آهن غرب کشور، فولاد آذربایجان، معدنی و صنعتی گل گهر، معدنی صنعتی صبانور، فولاد میانه، فولاد مبارکه و فولاد سنگان بخشی از برق مورد نیاز خود را از طریق نیروگاه سمنان تأمین کرده و بخشی از برق مصرفی این صنایع با مجموع ۲۵۵ مگاوات بدون هرگونه محدودیت از طریق شبکه سراسری تأمین می‌شود رجبی مشهدی گفت: شرکت توسعه آهن و فولاد گل گهر و شرکت معدنی و صنعتی گل گهر نیز بخشی دیگر از برق مورد نیاز خود با مجموع ۳۹ مگاوات را از طریق ارتقا ظرفیت نیروگاه گهران تأمین کرده و به اندازه مقادیر تعیین شده از سوی نیروگاه معاف از برنامه‌های مدیریت مصرف است.

وی ادامه داد: برای تأمین برق پایدار صنایع برنامه ریزی شده تا پایان دولت سیزدهم ۱۰ هزار مگاوات نیروگاه احداث شود که ان شالله ۱۵۰۰ مگاوات آن تا پایان سال جاری احداث خواهد شد.


بازنشر از : مهر

شرکت مدیریت شبکه برق ایران

فولاد مبارکه

مصطفی رجبی مشهدی

فو

مدیرعامل شرکت مدیریت شبکه برق ایران گفت: برای تأمین برق پایدار صنایع برنامه ریزی شده تاپایان دولت سیزدهم ۱۰ هزار مگاوات نیروگاه احداث شود که ۱۵۰۰ مگاوات آن تا پایان سال جاری احداث خواهد شد.

برق و روشنایی ساختمان

SearchBiz ارائه اطلاعات جامع در مورد فروش، اجاره، مشاوره و اجرا، تعمیرات و سرویس در حوزه صنعت و تولید در کشور.

برق و روشنایی ساختمان - برق - برقکاری - برق صنعتی

قفسه فلزی - قفسه انبار