1401\06\07 17:36:08


تخصیص۲۰ هزار میلیارد تومان برای توسعه فیبر نوری

ایسنا/ وزیر ارتباطات و فناوری اطلاعات با اشاره به اهمیت توسعه فیبر نوری در کشور، گفت: برای این پروژه دولت غیر از اینکه زیر ساخت‌ها و حمایت‌های حقوقی را فراهم کرده، از نظر اعتباری نیز هزینه کرده و ۲۰ هزار میلیارد تومان در سه سال آینده برای برای این حوزه اختصاص داده است. .

وزیر ارتباطات و فناوری اطلاعات با اشاره به اهمیت توسعه فیبر نوری در کشور، گفت: برای این پروژه دولت غیر از اینکه زیر ساخت‌ها و حمایت‌های حقوقی را فراهم کرده، از نظر اعتباری نیز هزینه کرده و ۲۰ هزار میلیارد تومان در سه سال آینده برای برای این حوزه اختصاص داده است.
بازنشر از : آخرین خبر