مهران محمدی امین

ستاد هماهنگی اقتصادی دولت سازمان برنامه و بودجه صندوق بیمه کشاورزی تقویت صندوق توسعه دا

1401\08\16 15:11:55


تخصیص منابع برای پرداخت مطالبات کشاورزان بابت خسارت خشکسالی و سیل

تقویت صندوق توسعه دامپروری برای حمایت از دامداران خرد روستایی و عشایری و تخصیص منابع لازم برای پرداخت مطالبات کشاورزان بابت خسارات خشکسالی و سیل دو مصوبه ستاد هماهنگی اقتصادی دولت بود.

به گزارش خبرگزاری مهر به نقل از پایگاه اطلاع رسانی ریاست جمهوری ستاد هماهنگی اقتصادی دولت یکشنبه شب چگونگی حمایت از دامداران خرد روستایی و عشایری را در حوزه دام سبک بررسی و مقرر کرد برای حفظ دام مولد روستاییان و عشایر منابع مالی صندوق توسعه دامپروری تقویت شود.

در این جلسه که به ریاست حجت الاسلام سید ابراهیم رئیسی برگزار شد، همچنین پرداخت مطالبات دامداران بابت نهاده‌های دامی پیش از مردمی‌سازی یارانه‌ها مطرح و مقرر شد وزارت جهاد کشاورزی با همکاری سازمان برنامه و بودجه تا پایان امسال این مطالبات را پرداخت کنند. چگونگی پرداخت مطالبات کشاورزان بابت خسارت ناشی از خشکسالی و سیل از دیگر موضوعات مطرح شده در جلسه یکشنبه شب ستاد هماهنگی اقتصادی بود که قرار شد سازمان برنامه و بودجه از محل منابع پیش‌بینی شده در قانون بودجه سال ۱۴۰۱ اعتبارات لازم در این زمینه را در اختیار صندوق بیمه کشاورزی قرار دهد.. .


بازنشر از : مهر

ستاد هماهنگی اقتصادی دولت

سازمان برنامه و بودجه

صندوق بیمه کشاورزی