1401\06\07 14:32:24


تخلیه ۹.۵ میلیون تنی کالاهای اساسی در بنادر کشور

مهر/ طی ۵ ماهه نخست امسال معادل ۹ میلیون و ۵۲۰ هزار و ۴۶۳ تن کالای اساسی در بنادر کشور تخلیه شد و میزان تخلیه کالاهای اساسی در بنادر کشور طی مدت مشابه سال گذشته، ۱۰میلیون و ۳۸۲ هزار و ۴۲۳ تن بود. به گزارش سازمان بنادر و دریانوردی، میزان تخلیه کالاهای اساسی شامل گندم، جو، ذرت، سویا، برنج، شکر و روغن در بنادر کشور تا پایان مرداد ۱۴۰۱ معادل ۹ میلیون و ۵۲۰ هزار و ۴۶۳ تن بود و در این بین گندم رشد ۱۱۹ درصدی داشت.

طی ۵ ماهه نخست امسال معادل ۹ میلیون و ۵۲۰ هزار و ۴۶۳ تن کالای اساسی در بنادر کشور تخلیه شد و میزان تخلیه کالاهای اساسی در بنادر کشور طی مدت مشابه سال گذشته، ۱۰میلیون و ۳۸۲ هزار و ۴۲۳ تن بود.به گزارش سازمان بنادر و دریانوردی، میزان تخلیه کالاهای اساسی شامل گندم، جو، ذرت، سویا، برنج، شکر و روغن در بنادر کشور تا پایان مرداد ۱۴۰۱ معادل ۹ میلیون و ۵۲۰ هزار و ۴۶۳ تن بود و در این بین گندم رشد ۱۱۹ درصدی داشت.میزان تخلیه گندم طی ۵ ماهه سال ۱۴۰۱ معادل ۳ میلیون و ۹۷ هزار و ۱۶۴ تن بود که نسبت به تخلیه ۱ هزار و ۱۲ تنی در مدت مشابه سال ۱۴۰۰، رشد ۱۱۹ درصدی داشته است.میزان تخلیه جو تا پایان مرداد سال جاری نیز معادل ۶۲۹ هزار و ۸۷۹ تن بوده و میزان تخلیه این کالا در مدت مشابه سال گذشته، یک میلیون و ۷۷۴ هزار و ۳۲۲ تن بوده است.میزان تخلیه ذرت طی ۵ ماهه سال جاری معادل ۲ میلیون و ۹۴۳ هزار و ۸۸۸ تن بوده و میزان تخلیه این کالا در مدت مشابه سال گذشته ۳ میلیون و ۲۹۰ هزار و ۴۵۶ بوده است.میزان تخلیه سویا طی ۵ ماهه سال ۱۴۰۱ معادل ۱ میلیون ۶۸۶ هزار و ۶۸۶ تن و تخلیه سویا در مدت مشابه سال گذشته معادل ۲ میلیون و ۱۲۵ هزار و ۴۹۸ تن بوده است.میزان تخلیه برنج نیز تا پایان مرداد سال جاری معادل ۱۴۱ هزار و ۸۱۷ تن بود و تخلیه برنج در مدت مشابه سال گذشته برابر ۱۴۵ هزار و ۲۱۰ تن بوده است.میزان تخلیه شکر در بنادر کشور طی ۵ ماهه سال ۱۴۰۱ به ۵۲۰ هزار و ۳۸۶ تن رسیده و این درحالی است که در مدت مشابه سال گذشته ۶۰۳ هزار و ۶۵۵ تن شکر تخلیه شده بود.همچنین میزان تخلیه روغن در بنادر کشور طی ۵ ماهه سال ۱۴۰۱ معادل ۵۰۰ هزار و ۶۴۳ تن بوده و در مدت مشابه سال ۱۴۰۰ معادل ۱ میلیون و ۳۱ هزار و ۲۷۰ تن روغن تخلیه شده بود.
بازنشر از : آخرین خبر