مهران محمدی امین

1401\12\09 23:58:12


تصویر ادعایی از نامه صداوسیما برای دریافت ماشین رانتی!

رویداد 24/ سال ۱۴۰۱ در وزارت صمت صرف از بین بردن فضای رانتی بازار و توزیع خودرو در فضایی شفاف و عادلانه شد. اما اکنون که چیزی به پایان سال نمانده، مشاهدات نشان می‌دهد فضای رانتی تنها برای مردم از بین رفته و نهاد‌های خاص همچنان از رانت خودرویی استفاده می‌کنند.

رویداد 24/ سال ۱۴۰۱ در وزارت صمت صرف از بین بردن فضای رانتی بازار و توزیع خودرو در فضایی شفاف و عادلانه شد.

اما اکنون که چیزی به پایان سال نمانده، مشاهدات نشان می‌دهد فضای رانتی تنها برای مردم از بین رفته و نهاد‌های خاص همچنان از رانت خودرویی استفاده می‌کنند.حال با آغاز چنین جریانی پای بسیاری از خودروسازان و نهاد‌های خاص به این موضوع کشیده شده است، یک خودروساز از موضع خود دفاع کرد. مهدی خطیبی، مدیرعامل ایران خودرو در نشست خبری که این شرکت خودروساز برگزار کرده بود گفت: اگر اختصاص خودرو به سازمان‌ها تخلف است، چرا سازمان صدا وسیما نامه زده و درخواست خودرو کرده است؟ در اینجا نامه صدا و سیما به شرکت صنعتی ایران خودرو در خصوص درخواست خودرو را ببینید. بازار.

.


بازنشر از : آخرین خبر