مهران محمدی امین

اکو ایران/ راند کاهش نرخ محصولات پتروشیمی در بازارهای جهانی به دور پایان نزدیک می‌شود. از این پس صنایع تکمیلی داخلی مصرف‌کننده این محصولات باید منتظر اثرگذاری بازگشت مث

1401\08\16 23:46:10


تغییر فاکتور مهم در سودآوری پتروشیمی‌ها

اکو ایران/ راند کاهش نرخ محصولات پتروشیمی در بازارهای جهانی به دور پایان نزدیک می‌شود. از این پس صنایع تکمیلی داخلی مصرف‌کننده این محصولات باید منتظر اثرگذاری بازگشت مثبت قیمتی بهای جهانی در قیمت مواد اولیه خود باشند.

راند کاهش نرخ محصولات پتروشیمی در بازارهای جهانی به دور پایان نزدیک می‌شود.

از این پس صنایع تکمیلی داخلی مصرف‌کننده این محصولات باید منتظر اثرگذاری بازگشت مثبت قیمتی بهای جهانی در قیمت مواد اولیه خود باشند.در حالی که پلی‌پروپیلن‌ها در دنیا متاثر از رکود تحت فشار افت نرخ قرار داشتند، این محصول در بازار فیزکی بورس کالا با رقابتی در محدوده 10 تا 30 درصد ظرف مهر و آبان مورد معامله قرار گرفت. در این شرایط بازگشت مثبت قیمت جهانی و صعود نرخ ارز در بازار داخل می‌تواند بر التهاب بازار پلی‌پروپیلن‌ها اضافه کند.در این برنامه کامکس با حضور فرشته آهنگری، تحلیلگر کارگزاری بانک صنعت و معدن وضعیت صنعتی پلی‌پروپیلن در دنیا و ایران تحلایل شد و تاثیر این رشد قیمتی بر سودآوری شرکت‌های پتروشیمی به‌عنوان حلقه‌های میانی زنجیره پتروشیمی مورد بررسی قرار گرفت.. .


بازنشر از : آخرین خبر