مهران محمدی امین

1401\07\20 11:13:03


تهدید جدید محصولات کشاورزی؛ کودهای بی‌کیفیت یارانه‌ای

اقتصاد آنلاین/کود یکی از اصلی‌ترین نهاده‌های کشت است که کمیت و کیفیت آن تأثیر مستقیم در تولید محصولات کشاورزی دارد. وزارت جهادکشاورزی به عنوان متولی تولید محصولات کشاورزی و تأمین‌کننده کالا‌های اساسی موظف است، در ابتدای هر سال زراعی سه رقم کود مورد نیاز کشاورزی شامل اوره، فسفاته و پتاسه را به میزان نیاز و با کیفیت مناسب، تأمین کند.

اقتصاد آنلاین/کود یکی از اصلی‌ترین نهاده‌های کشت است که کمیت و کیفیت آن تأثیر مستقیم در تولید محصولات کشاورزی دارد.

وزارت جهادکشاورزی به عنوان متولی تولید محصولات کشاورزی و تأمین‌کننده کالا‌های اساسی موظف است، در ابتدای هر سال زراعی سه رقم کود مورد نیاز کشاورزی شامل اوره، فسفاته و پتاسه را به میزان نیاز و با کیفیت مناسب، تأمین کند.اما، گزارش کشاورزان نشان از عدم تأمین کود‌ به میزان نیاز، تأخیر در تحویل کود‌ و مهمتر از آن‌ها، افت کیفیت انواع کود دارد.برخی کارشناسان گزارش کشاورزان را تایید می‌کنند. به گفته آنها؛ سهمیه کود یارانه‌ای کشاورزان متناسب با نیاز آن‌ها نیست و با تأخیر به دستشان می‌رسد اما، مهمتر اینکه کیفیت آن‌ها بسیار پایین است، به نحوی که تهدیدی برای تولید محصولات استراتژیک هستند.. .


بازنشر از : آخرین خبر