مهران محمدی امین

ایلنا/ نشست مشترک جمهوری اسلامی ایران و جمهوری ترکیه با مسئولیت نمایندگان وزارت امور خارجه دو کشور و با هدف توافق در خصوص بخشی از موضوعات آبی و مرزی ایران و ترکیه طی سه روز در است

1401\08\16 16:54:07


توافقات آبی بین ایران و ترکیه صورت گرفت

ایلنا/ نشست مشترک جمهوری اسلامی ایران و جمهوری ترکیه با مسئولیت نمایندگان وزارت امور خارجه دو کشور و با هدف توافق در خصوص بخشی از موضوعات آبی و مرزی ایران و ترکیه طی سه روز در استان آذربایجان غربی در پایانه مرزی سرو و اسندره و شهر های یوکسک اوا و ارومیه برگزار شد.  به گزارش شرکت آب منطقه‌ای آذربایجان غربی در این نشست که با حضور نمایندگان وزارت کشور، وزارت نیرو، سازمان جغرافیایی نیروهای مسلح و فرماندهی مرزبانی فراجا و دیگر ارگانهای ذیربط برگزار شد، موضوعاتی نظیر ایجاد مسیر مناسب برای عبور آب از مسیل های مشترک مرزی در منطقه سرو و لایروبی، تحکیم مسیر رودخانه مرزی برده‌رشچای (مارمیشو)، حفظ حیاط دریاچه مارمیشو و سایر موضوعات مشترک مرزی مطرح  شد که پس از توافقات لازم سند مشترکی به امضای روسای دو هیئت رسید.

نشست مشترک جمهوری اسلامی ایران و جمهوری ترکیه با مسئولیت نمایندگان وزارت امور خارجه دو کشور و با هدف توافق در خصوص بخشی از موضوعات آبی و مرزی ایران و ترکیه طی سه روز در استان آذربایجان غربی در پایانه مرزی سرو و اسندره و شهر های یوکسک اوا و ارومیه برگزار شد. به گزارش شرکت آب منطقه‌ای آذربایجان غربی در این نشست که با حضور نمایندگان وزارت کشور، وزارت نیرو، سازمان جغرافیایی نیروهای مسلح و فرماندهی مرزبانی فراجا و دیگر ارگانهای ذیربط برگزار شد، موضوعاتی نظیر ایجاد مسیر مناسب برای عبور آب از مسیل های مشترک مرزی در منطقه سرو و لایروبی، تحکیم مسیر رودخانه مرزی برده‌رشچای (مارمیشو)، حفظ حیاط دریاچه مارمیشو و سایر موضوعات مشترک مرزی مطرح  شد که پس از توافقات لازم سند مشترکی به امضای روسای دو هیئت رسید..

.


بازنشر از : آخرین خبر