1401\11\25 21:35:06


توقف ثبت سفارش واردکنندگان چای و فرش قرمز برای یک شرکت خاص؟!

اقتصاد آنلاین/ به تازگی وزارت جهاد کشاورزی در اقدامی عجیب ارز واردات چای را به یک مجموعه خاص تخصیص داده و واردات و ثبت سفارش را برای دیگر واردکنندگان متوقف کرده است.  این اقدام مورد انتقاد شدید واردکنندگان چای قرار گرفته و آن ها در نامه‌ای خطاب به محمد مخبر، معاون اول رئیس جمهور خواستار بررسی فوری دلایل اقدام وزارت جهادکشاورزی و پیگیری آن شدند.

اقتصاد آنلاین/ به تازگی وزارت جهاد کشاورزی در اقدامی عجیب ارز واردات چای را به یک مجموعه خاص تخصیص داده و واردات و ثبت سفارش را برای دیگر واردکنندگان متوقف کرده است. این اقدام مورد انتقاد شدید واردکنندگان چای قرار گرفته و آن ها در نامه‌ای خطاب به محمد مخبر، معاون اول رئیس جمهور خواستار بررسی فوری دلایل اقدام وزارت جهادکشاورزی و پیگیری آن شدند.


بازنشر از : آخرین خبر

اقتصاد آنلاین/ به تازگی وزارت جهاد کشاورزی در اقدامی عجیب ارز واردات چای را به یک مجموعه خاص تخصیص داده و واردات و ثبت سفارش را برای دیگر واردکنندگان متوقف کرده است.  این اقدام مورد انتقاد شدید واردکنندگان چای قرار گرفته و آن ها در نامه‌ای خطاب به محمد مخبر، معاون اول رئیس جمهور خواستار بررسی فوری دلایل اقدام وزارت جهادکشاورزی و پیگیری آن شدند.