مهران محمدی امین

1401\12\09 15:43:51


تولید یک کیلوگرم محصول به ازای یک متر مکعب آب

معاون برنامه واقتصادی وزارت جهاد کشاورزی گفت: میانگین راندمان آب درکشور پایین است و به ازای هر متر مکعب آب مصرفی در بخش کشاورزی فقط یک کیلو گرم محصول برداشت می‌شود.

به گزارش خبرنگار مهر، کنگره ملی مراکز جهاد کشاورزی در حال برگزاری است.

شاهپور علایی مقدم، معاون برنامه و اقتصادی وزارت جهاد کشاورزی گفت: بنا بر گزارش فائو اگر بارندگی کشوری زیر ۱۵۰ میلی متر باشد کشاورزی در آن سرزمین توجیه اقتصادی ندارد. در حال حاضر میانگین بارش جهانی ۸۶۰ میلی متر است که این عدد در ایران ۲۵۰ میلی متر بوده که کشاورزی را سخت کرده است. وی افزود: در جهان سطح کشت یک میلیارد و ۴۰۰ میلیون هکتار بوده که در ایران این عدد ۱۴ میلیون هکتار است.

وی در ادامه با آمار تولید محصولات کشاورزی در جهان گفت: میانگین عملکرد دنیا تولید ۹ میلیارد و ۴۰۰ میلیون تن محصول و در کشور ما ۱۰۶ میلیون تن بوده است. علایی مقدم اظهار کرد: برنامه‌های مهم بخش کشاورزی وزارت جهاد کشاورزی در ۳ محور اجرای الگوی کشت، دانش بنیان شدن کشاورزی و استخراج داده‌های دقیق از عرصه‌ها و بسترهای تولید است. معاون وزیر جهاد کشاورزی عنوان کرد: برای اجرای الگوی کشت باید مشوق‌هایی وجود داشته باشد که بهره وران همراهی داشته باشند.

تبلیغات
بسته بندی
بسته بندی

SearchBiz ارائه اطلاعات جامع در مورد فروش، اجاره، مشاوره و اجرا، تعمیرات و سرویس در حوزه صنعت و تولید در کشور.

در این باره ۱۳۰ همت برای اجرای الگوی کشت نیاز است تا میزان تولید محصولات کشاورزی از ۸۲.۵ میلیون تن به ۹۲.۵ میلیون تن برسد. وی با اشاره به ارتقا بهره وری یادآور شد: میانگین راندمان آب در کشور ما پایین بوده و به ازای هر متر مکعب آب مصرفی در بخش کشاورزی ۹۰۰ گرم تا یک کیلو گرم محصول تولید می‌شود که این عدد در جهان ۲.۵ کیلو گرم است. علایی مقدم در بخش دیگر سخنان خود با اشاره به برگشت محصولات کشاورزی صادر شده عنوان کرد: نبود عدد درست از عرصه و بسترهای تولید و شناسنامه دار نبودن محصولات و زمین‌های کشاورزی چالشی است که منجر به برگشت محصولات از کشورهای مقصد شد.

او گفت: در جهان مشخصات محصولات اعم از چگونگی تولید کالاها تا بسته بندی در شناسنامه محصولات آمده و کشورهای مقصد با نگاه به این شناسنامه خرید را انجام می‌دهند. در این زمینه باید کشت هوشمند پیگیری و اجرا شود.. .


بازنشر از : مهر

محصولات کشاورزی

صادرات محصولات کشاورزی

برداشت محصولات کشاورزی