مهران محمدی امین

باشگاه خبرنگاران/ کریمی، معاون اشتغال وزارت کار گفت: مرکز آمار نرخ بیکاری تابستان را ۸/۹ درصد اعلام کرد که این عدد کمترین نرخ ۱۸ سال گذشته تابستان ها است. با توجه به بهبود فضای کس

1401\09\08 15:58:14


ثبت پایین ترین نرخ بیکاری در ۱۸ سال گذشته

باشگاه خبرنگاران/ کریمی، معاون اشتغال وزارت کار گفت: مرکز آمار نرخ بیکاری تابستان را ۸/۹ درصد اعلام کرد که این عدد کمترین نرخ ۱۸ سال گذشته تابستان ها است. با توجه به بهبود فضای کسب و کار و تخصیص منابع بیشتر و نظارت های بهتر انتظار این آمار وجود داشت.

کریمی، معاون اشتغال وزارت کار گفت: مرکز آمار نرخ بیکاری تابستان را ۸/۹ درصد اعلام کرد که این عدد کمترین نرخ ۱۸ سال گذشته تابستان ها است.با توجه به بهبود فضای کسب و کار و تخصیص منابع بیشتر و نظارت های بهتر انتظار این آمار وجود داشت.اولین بار سامانه نظارت بر طرح های اشتغال کشور را راه اندازی کردیم و تا پایان امسال نرخ بیکاری کاهش پیدا خواهد کرد..

.


بازنشر از : آخرین خبر