آخرین خبر/ صولت مرتضوی پس از جلسه هیات دولت گفت: الان کل سه دهک اول قادر هستند از افزایش 20 درصدی یارانه خود استفاده کنند. یارانه 400 هزار تومانی افراد سه دهک اول به 480 هزار توما

1402\03\31 15:49:11


جزئیات افزایش 20 درصدی یارانه

آخرین خبر/ صولت مرتضوی پس از جلسه هیات دولت گفت: الان کل سه دهک اول قادر هستند از افزایش 20 درصدی یارانه خود استفاده کنند. یارانه 400 هزار تومانی افراد سه دهک اول به 480 هزار تومان افزایش یافته است.

صولت مرتضوی پس از جلسه هیات دولت گفت: الان کل سه دهک اول قادر هستند از افزایش 20 درصدی یارانه خود استفاده کنند.یارانه 400 هزار تومانی افراد سه دهک اول به 480 هزار تومان افزایش یافته است.

بازار قیمت کالاهای اساسی برای سه دهک اول به قیمت اردیبهشت 1401 است.در طرح کالابرگ مرغ به قیمت حدود 32 هزار تومان عرضه می شود و ما بقی آن از یارانه افراد کم می شود.


بازنشر از : آخرین خبر

آخرین خبر/ صولت مرتضوی پس از جلسه هیات دولت گفت: الان کل سه دهک اول قادر هستند از افزایش 20 درصدی یارانه خود استفاده کنند. یارانه 400 هزار تومانی افراد سه دهک اول به 480 هزار تومان افزایش یافته است.


فروشگاه اینترنتی لباس کودک