مهران محمدی امین

جزییات میزان درآمدهای مالیاتی دولت در شش ماه نخست سال جاری نشان می‌دهد که منابع مالیاتی شامل مالیات اشخاص حقوقی، مالیات بر درآمدها و مالیات بر ثروت می‌شود که از میان این سه دسته،

1401\08\07 19:44:22


جزئیات درآمد مالیاتی دولت؛ چه کسانی و چه قدر مالیات دادند؟

جزییات میزان درآمدهای مالیاتی دولت در شش ماه نخست سال جاری نشان می‌دهد که منابع مالیاتی شامل مالیات اشخاص حقوقی، مالیات بر درآمدها و مالیات بر ثروت می‌شود که از میان این سه دسته، درآمدها از محل مالیات اشخاص حقوقی بیشتر از دو دسته دیگر است.

البته مالیات‌های مستقیم و میزان مالیات بر کالاها و خدمات در دسته‌های جداگانه‌ای مورد بررسی قرار گرفته‌اند.

میزان "مالیات اشخاص حقوقی" از ابتدای سال جاری تا پایان شهریورماه حدود ۹۹ هزار و ۴۸۶ میلیارد و ۸۵۶ میلیون تومان بوده است که شامل "علی الحساب اشخاص حقوقی دولتی" به میزان ۸۱۷۳ میلیارد و ۱۸۸ میلیون تومان، "عملکرد شرکت‌های دولتی" به میزان ۷۴۰۸ میلیارد و ۴۹۳ تومان، "نهادها و بنیادهای انقلاب اسلامی" به میزان ۸۹ میلیارد و ۹۳۹ میلیون تومان، "اشخاص حقوقی غیردولتی" به میزان ۸۳ هزار و ۵۲۳ میلیارد و ۴۱۷ میلیون تومان، "مالیات شرکت‌ها و موسسات وابسته به آستان قدس رضوی" به میزان۷۴ میلیارد و ۲۵۷ میلیون تومان و "مالیات موضوع ماده (۷۸) قانون الحاق برخی مواد به قانون تنظیم بخشی از مقررات مالی دولت (۲)" به میزان ۲۱۸ میلیارد و ۶۵ میلیون تومان تومان می‌شود.

مالیات مشاغل سرآمد مالیات بر درآمدها

میزان درآمد حاصل از "مالیات بر درآمدها" در بازه زمانی مذکور ۴۰ هزار و ۵۳۸ میلیارد و ۸۳۱ میلیون تومان بوده است که مالیات "مشاغل" به میزان میزان ۱۴ هزار و ۷۵۲ میلیارد و ۷۷۳ میلیون تومان بیشترین میزان را به خود اختصاص داده است.

بر این اساس، منابع حاصل از "حقوق کارکنان بخش عمومی" ۹۴۹۴ میلیارد و ۳۱۳ میلیون تومان، "حقوق کارکنان بخش خصوصی" ۱۳ هزار و ۴۴۶ میلیارد و ۴۴ میلیون تومان، "مشاغل" ۱۴ هزار و ۷۵۲ میلیارد و ۷۷۳ میلیون تومان، "مستغلات" ۲۴۱۱ میلیارد و ۲۰ میلیون تومان، "متفرقه درآمد" ۴۱۵ میلیارد و ۲۶۷ میلیون تومان و "درآمد حاصل از رسیدگی پرونده‌های مالیاتی مراکز درمانی مربوط به عملکرد سال‌های ۱۳۹۸ تا ۱۴۰۰ ۱۹ میلیارد و ۴۱۲ میلیون تومان است.

بیشترین درآمد مالیاتی مربوط به نقل و انتقال سهام

درآمد مالیاتی از محل "مالیات بر ثروت" ۸۴۶۵ میلیارد و ۳۹۹ میلیون تومان بوده است که در این میان میزان مالیات "ارث" حدود ۹۰۲ میلیارد و ۴۹۴ میلیون تومان، مالیات "اتفاقی" ۲۹ میلیارد و ۸۲۹ میلیون تومان، مالیات "نقل و انتقال سرقفلی" ۱۰۸۹ میلیارد و ۱۹ میلیون تومان، مالیات "نقل و انتقال سهام" ۲۹۷۰ میلیارد و ۴۳۱ میلیون تومان، مالیات " نقل و انتقالات املاک" ۲۱۹۵ میلیارد و ۱۱۶ میلیون تومان، مالیات "حق تمبر و اوراق بهادار" ۹۸۳ میلیارد و ۷۶۲ میلیون تومان، "مالیات بر واحدهای مسکونی گران قیمت (با احتساب عرصه و عیان) ۱۲ میلیارد و ۷۷۵ میلیون تومان، "مالیات بر انواع خودروهای سواری و وانت دو کابین دارای شماره انتظامی و شخصی گران قیمت" ۲۸۱ میلیارد و ۴۸۴ میلیون تومان و "درامد حاصل از مالیات بر واحدهای مسکونی خالی از سکنه" ۴۸۵ میلیون تومان است.

تبلیغات
مشاوره خدمات مالیاتی
مشاوره خدمات مالیاتی

گروه مشاوره و توسعه مدیریت تیارا ارائه خدمات مالیاتی تنظیم و ارسال اظهارنامه ارزش افزوده - تنظیم و ارسال معاملات فصلی- تنظیم اسناد مربوط به دفاتر کانونی- تحریر دفاتر قانونی- تنظیم اظهارنامه مالیاتی (سالانه)- شرکت در جلسات رسیدگی مالیاتی- تنظیم لوایح دفاعیه جهت اعتراض به برگ تشخیص های مالیاتی - صادره و شرکت در هیات های حل اختلاف به کسب و کارها

بیش از ۱۰۸۵ میلیارد تومان مالیات، سهم مسافران

بر اساس این گزارش، میزان مالیات‌های مستقیم ۱۴۸ هزار و ۴۹۱ میلیارد و ۸۸ میلیون تومان بوده است که شامل "مالیات بر فروش فرآورده‌های نفتی_مالیات به بنزین ۲۰ درصد قیمت مصوب فروش" ۱۹۱۲ میلیارد و ۷۵۵ میلیون تومان، "دو درصد مالیات سایر کالاها (معوق) ۳۱ میلیارد و ۱۳۰ میلیون تومان، "عوارض خروج مسافر از مرزهای کشور" ۱۰۸۵ میلیارد و ۸۹۰ میلیون تومان، "مالیات بر فروش سیگار" ۵۱۰ میلیارد و ۹۵۷ میلیون تومان، "مالیات بر نقل و انتقال اتومبیل" ۳۱۵۹ میلیارد و ۶۶۴ میلیون تومان، "شماره گذاری خودرو" ۳۱۶۰ میلیارد و ۴۳۵ میلیون تومان، مالیا و بر ارزش افزوده" ۵۸ هزار و ۱۶۶ میلیارد و ۱۶۴ میلیون تومان، "می‌شود.

همچنین درآمد حاصل از یک درصد نرخ مالیات بر ارزش افزوده" ۱۳ هزار و ۱۴۲ میلیارد و ۳۶۲ میلیون تومان، "۲۷ صدم درصد از سه درصد تعرفه مالیات بر ارزش افزوده شهرداری‌ها برای توسعه ورزش مدارس همگانی، ورزش روستایی و عشایری، ورزش بانوان وزیرساخت‌های ورزشی به ویژه در حوزه معلولین و جانبازان" ۸۴۶ میلیارد و ۶۰۹ میلیون تومان، "درآمد حاصل از رسیگی قطعی پرونده‌های مودیان مالیات بر ارزش افزوده" ۱۲ میلیارد و ۴۹۷ میلیون تومان و "درآمد حاصل از عوارض دریافتی از شرکت‌های فناور مستقر در پارک علم و فناوری" ۳۲ میلیون تومان بوده است.

میزان "مالیات بر کالاها و خدمات" ۸۲ هزار و ۲۸ میلیارد و ۴۹۹ میلیون تومان و "مالیات‌های مستقیم و کالاها و خدمات" نیز ۲۳۰ هزار و ۵۱۹ میلیارد و ۵۸۷ میلیون تومان است.

.

.


بازنشر از : منبع: ايسنا


تصویر کارشناسی خودرو در کرج - تشخیص رنگ ماشین