مهران محمدی امین

1401\06\16 16:43:02


حداقل قیمت خودروی اقتصادی

اکو ایران/ هنگامی که از خودروی ارزان سخن می گوییم اولین پارامتر مهم در این ارتباط قیمت خودرو است. اما مشخص نیست در شرایط حاکم بر اقتصادی کشور قیمت خودرو چقدر باید باشد تا عنوان خودروی اقتصادی را به آن خودرو اطلاق کنیم.

هنگامی که از خودروی ارزان سخن می گوییم اولین پارامتر مهم در این ارتباط قیمت خودرو است.

اما مشخص نیست در شرایط حاکم بر اقتصادی کشور قیمت خودرو چقدر باید باشد تا عنوان خودروی اقتصادی را به آن خودرو اطلاق کنیم.. .


بازنشر از : آخرین خبر