1401\07\22 20:21:38


حداقل و حداکثر قیمت زعفران اعلام شد

نایب رئیس شورای ملی زعفران حداقل قیمت هر کیلو محصول را ۲۷ میلیون و حداکثر ۴۵ میلیون تومان اعلام کرد.

غلامرضا میری گفت: برداشت زعفران از مناطق سردسیر آغاز و تا پایان آذر ادامه دارد.

او حداقل قیمت هر کیلو زعفران را ۲۷ میلیون تومان و حداکثر ۴۵ میلیون تومان اعلام کرد.

میری می گوید: آینده بازار تابع عرضه و تقاضاست، حال باید منتظر ماند و دید که چقدر محصول تولید می شود.

نایب رئیس شورای ملی زعفران گفت: بنابر آمار در ۶ ماهه نخست سال ۵۴ تن زعفران صادر شد که نسبت به مدت مشابه سال قبل ۴۲ تا ۴۳ درصد کاهش داشته است. 

بنابر گفته میری، تا زمانیکه چوب لای چرخ صادرات شود، روند کاهش صادرات ادامه می یابد، درحالیکه با رفع چالش های صادراتی و افزایش کشورهای واردکننده، سرانه مصرف زعفران در دنیا افزایش می یابد.

آمارها نشان می دهد که قبل از فصل برداشت حداقل قیمت هر کیلو زعفران ۲۳ میلیون و حداکثر ۴۰ تا ۴۲ میلیون تومان بود که با توزیع زعفران نو سوپر نگین به ۶۰ تا ۶۵ میلیون تومان رسید که با عرضه انبوه محصول قیمت سوپر نگین مجدد کاهش یافت. هرچند نسبت به قبل از فصل برداشت افزایش داشته است.


بازنشر از : منبع: باشگاه خب