1401\08\30 15:07:06


حضور 30 هزار دانشجو در طرح ملی ترویج کارآفرینی در دانشگاه ها تا پایان سال

خبرگزاری دانشجو/ بهنام طالبی، سرپرست دفتر برنامه‌ریزی و توسعه فناوری و نوآوری وزارت علوم: وزارت علوم متولی اشتغالزایی نیست. ????رسالت ما این است که فارغ التحصیلان دانشگاهی با مفاهیم پایه کارآفرینی آشنا باشند????تمرکز دوره های آموزشی کارآفرینی به طور عادلانه در کشور توزیع نشده است????هدف ما این است که تا پایان سال حداقل 30 هزار دانشجو در طرح ملی ترویج کارآفرینی در دانشگاه ها شرکت کنند????آیین نامه طرح آماده شده و به زودی ابلاغ خواهد شد????دانشجویان موفق دوره ها می توانند در دوره پیشرفته تر طرح شرکت کنند که مبلغ 5 میلیون تومان به این دانشجوها اختصاص می یابد.

خبرگزاری دانشجو/ بهنام طالبی، سرپرست دفتر برنامه‌ریزی و توسعه فناوری و نوآوری وزارت علوم: وزارت علوم متولی اشتغالزایی نیست.????رسالت ما این است که فارغ التحصیلان دانشگاهی با مفاهیم پایه کارآفرینی آشنا باشند????تمرکز دوره های آموزشی کارآفرینی به طور عادلانه در کشور توزیع نشده است????هدف ما این است که تا پایان سال حداقل 30 هزار دانشجو در طرح ملی ترویج کارآفرینی در دانشگاه ها شرکت کنند????آیین نامه طرح آماده شده و به زودی ابلاغ خواهد شد????دانشجویان موفق دوره ها می توانند در دوره پیشرفته تر طرح شرکت کنند که مبلغ 5 میلیون تومان به این دانشجوها اختصاص می یابد.
بازنشر از : آخرین خبر