1401\11\01 17:49:33


خبری خوش در مورد نیروگاه‌های کشور

برنا/ ظرفیت نیروگاه‌های حرارتی کشور به بیش از ۷۳ هزار مگاوات رسید.  تاکنون ۶۰۵ واحد تولید برق حرارتی در ۱۳۴ نیروگاه کشور احداث شده است که با افتتاح پروژه نیروگاه خرم‌آباد تعداد واحدهای حرارتی تحت مالکیت بخش خصوصی و صنایع بزرگ به ۳۹۷ واحد و ظرفیت نیروگاه‌های حرارتی تحت مالکیت بخش خصوصی به حدود ۵۰ هزار مگاوات رسیده است.

ظرفیت نیروگاه‌های حرارتی کشور به بیش از ۷۳ هزار مگاوات رسید. تاکنون ۶۰۵ واحد تولید برق حرارتی در ۱۳۴ نیروگاه کشور احداث شده است که با افتتاح پروژه نیروگاه خرم‌آباد تعداد واحدهای حرارتی تحت مالکیت بخش خصوصی و صنایع بزرگ به ۳۹۷ واحد و ظرفیت نیروگاه‌های حرارتی تحت مالکیت بخش خصوصی به حدود ۵۰ هزار مگاوات رسیده است.در حال حاضر ظرفیت نیروگاه‌های کشور اعم از حرارتی، برق‌آبی، تجدیدپذیر، دیزلی، مقیاس‌‌کوچک و اتمی به حدود ۹۰ هزار مگاوات رسیده که ۸۱ درصد از این ظرفیت مربوط به نیروگاه‌های حرارتی است.۶۸ درصد از مجموع ظرفیت تولید برق حرارتی در اختیار بخش خصوصی است و هم‌اکنون واحدهای سیکل‌‌ترکیبی با ظرفیت ۳۴ هزار و ۶۹۹ مگاوات، واحدهای گازی با ظرفیت ۲۲ هزار و ۵۵۸ مگاوات و نیروگاه‌های بخاری با ظرفیت ۱۵ هزار و ۸۲۹ مگاوات، نیروگاه‌های حرارتی کشور را تشکیل می‌دهند.
بازنشر از : آخرین خبر