مهران محمدی امین

1401\06\16 16:43:01


خبر فاطمی امین از کاهش تولید روغن

اکو ایران/وضعیت تولیدات صنعتی و معدنی در ۴ ماه منتهی به مرداد ۱۴۰۱ چگونه بوده است؟ وزیر صنعت، معدن و تجارت در جمع خبرنگاران با اشاره به اینکه در مدت زمان مورد بررسی بیشتر محصولات صنعتی و معدنی رشد تولید داشته اند به این نکته نیز اشاره کرد که برخی محصولات از جمله روغن در این بازه زمانی افتی ۲۶ درصدی داشته است. به گفته فاطمی امین در چهار ماه منتهی به مرداد بیشترین رشد تولید به خودروسواری کامل مربوط می شده بطوریکه این بخش در مدت زمان مورد رشدی ۲۵۰ درصدی را ثبت کرده است.

وضعیت تولیدات صنعتی و معدنی در ۴ ماه منتهی به مرداد ۱۴۰۱ چگونه بوده است؟ وزیر صنعت، معدن و تجارت در جمع خبرنگاران با اشاره به اینکه در مدت زمان مورد بررسی بیشتر محصولات صنعتی و معدنی رشد تولید داشته اند به این نکته نیز اشاره کرد که برخی محصولات از جمله روغن در این بازه زمانی افتی ۲۶ درصدی داشته است.

به گفته فاطمی امین در چهار ماه منتهی به مرداد بیشترین رشد تولید به خودروسواری کامل مربوط می شده بطوریکه این بخش در مدت زمان مورد رشدی ۲۵۰ درصدی را ثبت کرده است.. .


بازنشر از : آخرین خبر