بازار مسکن تهران مسکن خرید خانه با ۳ میلیارد تومان در افسریه + جدول مسکنمهر نوشت:برای خرید یک خانه ۹۰ متری درمحله شهید بروجردی محدوده اف

1401\12\27 13:31:08


خرید خانه با ۳ میلیارد تومان در افسریه + جدول

خرید خانه با ۳ میلیارد تومان در افسریه + جدول مسکنمهر نوشت:برای خرید یک خانه ۹۰ متری درمحله شهید بروجردی محدوده افسریه حدود ۳ میلیارد و ۳۳۰ میلیون تومان نقدینگی نیاز است.

خرید خانه در محدوده افسریه حداکثر متری ۷۱ میلیون تومان است یعنی برای خرید خانه ۱۰۰ متری باید حدود ۷ میلیارد و ۱۰۰ میلیون تومان پرداخت کرد.

در ادامه قیمت‌های خرید مسکن در این محله تهران منتشر می‌شود: محله متراژ (قیمت‌ها به تومان می‌باشد) مشیریه ۳۹ الی ۴۴ میلیون افسریه ۵۲ الی ۷۱ میلیون آهنگ ۴۶ الی ۶۵ میلیون مسعودیه ۹۳ الی ۵۰ میلیون شهید بروجردی ۳۷ الی ۵۶ میلیون بیشتر بخوانید: با ۱۰۰ میلیون سال ۸۸ صاحب یک خانه ۷۰ متری بودید اما الان ....

35217


بازنشر از : خبرآنلاین

بازار مسکن تهران

مسکن

خرید خانه با ۳ میلیارد تومان در افسریه + جدول مسکنمهر نوشت:برای خرید یک خانه ۹۰ متری درمحله شهید بروجردی محدوده افسریه حدود ۳ میلیارد و ۳۳۰ میلیون تومان نقدینگی نیاز است.


قفسه فلزی - قفسه انبار