مهران محمدی امین

1401\10\12 11:51:42


خرید خانه در محله یافت آباد متری ۱۹ میلیون!+ جدول

بازار مسکن در محله یافت آباد قیمت ها کمی متعادل به نظر رسیده اما باز هم بازار مسکن در این منطقه در رکود به سر می برد.

به گزارش خبرنگار مهر؛ بازار مسکن در رکود به سر می‌برد اما در محله یافت آباد خانه حداکثر متری ۳۱ میلیون است.

قیمت‌های مسکن در این محله از تهران در ادامه منتشر می‌شود: محله متراژ (قیمت‌ها به تومان می‌باشد) ابراهیم آباد ۱۹ الی ۲۵ میلیون یافت آباد ۲۳ الی ۳۰ میلیون شاد آباد ۲۸ الی ۳۱ میلیون شاندیز ۲۰ الی ۳۴ میلیون شهرک مسلمین ۲۸ الی ۳۱ میلیون. .


بازنشر از : مهر

بازار مسکن

مسکن

قیمت مسکن

خرید مسکن