باتوجه‌به افزایش قیمت آپارتمان در کنار کاهش قدرت خرید مردم، قراردادهای پیش‌فروش ساختمان از رونق بسیاری برخوردار شدند.

1401\12\28 03:25:08


خرید سهامی، هموارکننده مسیر سرمایه‌گذاری در بازار ساخت‌وساز؟

باتوجه‌به افزایش قیمت آپارتمان در کنار کاهش قدرت خرید مردم، قراردادهای پیش‌فروش ساختمان از رونق بسیاری برخوردار شدند.

به گزارش خبرفوری، برخی از کارشناسان باور دارند که عرضه خرد مسکن نه‌تنها موجب رشد ساخت‌وساز می‌شود بلکه می‌تواند مسیری امن برای حفظ دارایی‌های اندک مردم باشد، اما آیا واقعا اینگونه است؟

این گزارش را تماشا کنید.


بازنشر از : منبع: خبر فوری

باتوجه‌به افزایش قیمت آپارتمان در کنار کاهش قدرت خرید مردم، قراردادهای پیش‌فروش ساختمان از رونق بسیاری برخوردار شدند.


تعمیر پکیج دیواری