مهران محمدی امین

1401\10\12 11:51:42


خطوط دریایی قابل تحریم نیست

عضو کمیسیون عمران گفت: راه های ترانزیتی دریایی قابل تحریم نیست و باید مورد توجه قرار گیرد.

به گزارش خبرنگار مهر؛ در روزهای گذشته خطوط دریایی ایران به دنبال پیشرفت و همکاری با سایر کشورها بوده است و این پیشرفت از بندر امام به بندر عراق و از بندر چابهار به چین بوده است در خصوص راه اندازی این کریدورها با مجتبی یوسفی عضو کمیسیون عمران به گفت و گو پرداختیم.

مزیت‌های کریدورهای دریایی مجتبی یوسفی، عضو کمیسیون عمران درخصوص راه اندازی خطوط دریایی به خبرنگار مهر گفت: دیپلماسی دریایی در همه جای برای هر کشوری مزیت‌هایی دارد با توجه به اینکه خطوط دریایی استراتژی غرب به شرق از ایران عبور خواهد کرد. وی در ادامه بیان کرد: وقتی دریای عمان، خلیج فارس و هرمز از شرق به غرب است و این کریدورهای جدید بین المللی قابل تحریم نیست چرا که همه به دنبال هزینه کم و راه‌های آسان هستند با توجه به اینکه چین در حال حاضر در بندر پاکستان سرمایه گذاری کرده است تا راه صادرات را آسان کند. ترانزیت ۱۲ روزه به ۳ روزه تبدیل خواهد شد این عضو کمیسیون در ادامه مثالی برای صادرات زد: چین برای صادرات کالا از دریای سیاه و مدیترانه ۱۲ روز از طریق دریا طول می‌کند و اگر این صادرات از ایران باشد به طور مثال کالا از چین تا بندر چابهار ۸ ساعت طور می‌کشید و از چابهار به رازقیه و شرق اروپا حدود دو روز نیم طول خواهد کشید در مجموع صادرات کالا از چین به اروپا فقط ۳ روز طول خواهد کشید این سه روز با هزینه کمتر بهتر از ۱۲ روز است بنابراین این اقتصاد دریایی می‌تواند راهی برای بهبود وضعیت اقتصادی نیز باشد.

یوسفی درخصوص کریدورهای آبی‌ها گفت: کریدورهای آبی می‌تواند اقتصاد ترانزیتی ایران را فعال کند با توجه به اینکه در دولت‌های قبل ما این هاب رو از دست داده ایم و کشورهای دیگر خلیج فارس هاب شده اند و ایران باید با یک برنامه ریزی دقیق و تقویت کریدورهای دریایی ایران را به شاهراه ترانزیتی تبدیل کند. وی در پایان بیان کرد: البته این تقویت را سازمان بنادر باید انجام دهد با توجه به اینکه در حال حاضر مناطق آزاد برای ترانزیت خودکفا عمل می‌کند در صورتی که اگر قرار بر این باشد که ایران در بخش ترانزیت موفق باشد سازمان بنادر فقط تصمیم گیرنده باشد.. .


بازنشر از : مهر

سازمان بنادر و دریانوردی

بنادر کشور

ترانزیت کالا

ترانزیت