1401\05\30 21:01:09


خلق پول بانک‌ها با کنترل ترازنامه یک سوم شد

فارس/ در حالی که رشد مانده تسهیلات اعطایی در 4 ماه اول سال گذشته به 16. 5 درصد رسیده بود، رشد این متغیر در 4 ماه اول امسال در سطح 5.

در حالی که رشد مانده تسهیلات اعطایی در 4 ماه اول سال گذشته به 16.5 درصد رسیده بود، رشد این متغیر در 4 ماه اول امسال در سطح 5.3 درصد کنترل شده که بیانگر نتیجه بخش بودن سیاست کنترل ترازنامه بانک‌ها است.
بازنشر از : آخرین خبر