1401\05\29 18:07:01


خواب دلار در بازار مسکن

اکو ایران/ آمارهای رسمی بانک مرکزی، نشان می دهد نیمی از مناطق تهران در ماه نخست فصل تابستان، از تورم ماهانه مسکن عقب ماندند. بررسی های بانک مرکزی حکایت از آن دارد که متوسط قیمت مسکن در پایتخت به ۴۱ میلیون و ۷۰۰ هزار تومان رسیده و نسبت به ماه پایانی فصل بهار، معادل ۵/۸ درصد رشد کرده است.

 آمارهای رسمی بانک مرکزی، نشان می دهد نیمی از مناطق تهران در ماه نخست فصل تابستان، از تورم ماهانه مسکن عقب ماندند.بررسی های بانک مرکزی حکایت از آن دارد که متوسط قیمت مسکن در پایتخت به ۴۱ میلیون و ۷۰۰ هزار تومان رسیده و نسبت به ماه پایانی فصل بهار، معادل ۵/۸ درصد رشد کرده است.با این حال سوال مهم این است که چرا برخی مناطق از این تورم ماهانه جا مانده اند؟
بازنشر از : آخرین خبر