مهران محمدی امین

تازه‌ترین گزارش مرکز آمار ایران نشان می‌دهد رشد قیمت کالاهای خوراکی و آشامیدنی‌ همچنان موتور اصلی منحنی نرخ تورم است.

1401\07\07 00:26:29


خوراکی ها؛ موتور محرک تورم

تازه‌ترین گزارش مرکز آمار ایران نشان می‌دهد رشد قیمت کالاهای خوراکی و آشامیدنی‌ همچنان موتور اصلی منحنی نرخ تورم است.

به‌گونه‌ای که نرخ تورم نقطه به نقطه گروه کالایی خوراکی‌ها و آشامیدنی‌ها 31.6درصد بالاتر از نرخ تورم نقطه به نقطه کل کشور در شهریورماه امسال است.

به این ترتیب با اینکه نرخ تورم کالاهای خوراکی و آشامیدنی در شهریور نسبت به مردادماه 5درصد کاهش یافته، اما بالاترین فشار تورم خوراکی‌ها و آشامیدنی‌ها را دهک فقیر و ضعیف جامعه تحمل می‌کند.
مرکز آمار ایران اعلام کرد: فاصله تورمی در گروه عمده خوراکی‌ها، آشامیدنی‌ها و دخانیات در شهریور امسال نسبت به مرداد امسال نیم‌واحد درصد رشد کرده و نرخ تورم ماهانه گروه کالاهای غیرخوراکی‌ها و خدمات تنها یک‌دهم درصد پایین آمده است.
این گزارش می‌افزاید: نرخ تورم نقطه به نقطه کل کشور در شهریورماه١٤٠١ برابر 42.1درصد بوده که در بین دهک‌های مختلف هزینه‌ای در بازه 39.8درصد برای دهک دهم (ثروتمندان) تا 47.6درصد برای دهک اول (فقرا) نوسان داشته و شکاف نرخ تورم نقطه به نقطه بین دهک فقیر و غنی به 7.8درصد رسیده است. کمترین نرخ تورم نقطه به نقطه در گروه خوراکی‌ها و آشامیدنی‌ها در شهریور امسال برای دهک‌های پنجم، ششم و هشتم به میزان 57.9درصد و بیشترین هم برای دهک اول به میزان 60.7درصد ثبت شده است. 
مرکز آمار ایران می‌گوید: فاصله تورم نقطه به نقطه بین دهک فقیر و ثروتمند جامعه در شهریور امسال نسبت به مردادماه 8دهم درصد بیشتر شده و در گروه خوراکی‌ها و آشامیدنی‌ها و دخانیات 5دهم درصد رشد کرده؛ درحالی‌که شکاف تورم کالاهای غیرخوراکی‌ها و خدمات در ماه پیش یک‌دهم درصد افت کرده است.

کالبدشکافی تورم شهریور
براساس آمار رسمی میانگین نرخ تورم نقطه به نقطه در کل کشور طی ماه گذشته 49.7درصد بوده؛ درحالی‌که دهک‌های اول تا هفتم جامعه نرخ تورمی بالاتر از نرخ تورم نقطه‌ای میانگین کشوری را تحمل کرده‌اند؛ درحالی‌که تنها دهک‌های ثروتمند هشتم تا دهم نرخ تورم پایین‌تر از میانگین کشوری را شاهد بوده‌اند.
مرکز آمار می‌گوید: درحالی‌که نرخ تورم نقطه به نقطه کالاهای خوراکی، آشامیدنی‌ و دخانیات از 80.4درصد در مردادماه به 75.4درصد در شهریورماه کاهش یافته، اما نرخ تورم نقطه‌ای خوراکی‌ها، آشامیدنی‌ها و دخانیات دهک‌ اول 81.6درصد، دهک دوم 78.8درصد، دهک سوم 76.9درصد و دهک چهارم 75.9درصد بوده است.

وزن‌کشی تورم خوراکی‌ها
بالا بودن نرخ تورم خوراکی‌ها در سبد کالاهای دهک‌های مختلف نشان می‌دهد که به هر میزان نرخ تورم خوراکی‌ها و آشامیدنی‌ها بیشتر شود، به‌دلیل ضریب اهمیت آن در سبد هزینه خانوارهای کم‌درآمد، فشار بیشتری بر سفره اقشار متوسط و ضعیف وارد می‌سازد؛ به‌گونه‌ای که 43.3درصد سبد هزینه‌ای دهک‌های اول و 41.1درصد سبد هزینه دهک دوم به نوسان قیمت کالاهای خوراکی‌ها و آشامیدنی بستگی دارد. این در‌حالی است که نرخ تورم کالاهای خوراکی و آشامیدنی تنها 17.2درصد سبد هزینه دهک ثروتمند جامعه را تحت‌تأثیر قرار می‌دهد.

کاهش اندک تورم پیش‌نگر
براساس آخرین آمارهای مرکز آمار نرخ تورم نقطه به نقطه از 52.2درصد در مردادماه به 49.7درصد در شهریورماه کاهش یافته است.

شادا، ارگان رسانه‌ای وزارت اقتصاد گزارش داد: تورم نقطه به نقطه از آن جهت حائز اهمیت است که دورنمای تورم و مسیر آتی تورم سالانه را نشان می‌دهد و در عمل واکنش سریع‌تر آن به تغییرات سطح عمومی قیمت‌هاست. براساس این گزارش تورم تولیدکننده براساس گزارش بانک مرکزی در مردادماه در یک روند نزولی از 80.9درصد در شهریورماه سال گذشته به 42.1درصد در مردادماه رسیده و تورم ماهانه تولیدکننده هم از 8.5درصد در اردیبهشت‌ماه امسال به 0.2درصد در مردادماه رسیده که بیانگر استمرار روند کاهشی نرخ تورم در ماه‌های آینده است. 
براساس اعلام مرکز آمار تورم نقطه به نقطه در شهریورماه با افت 2.5درصدی به 49.7درصد رسید؛ بنابراین تورم در مسیر کاهشی قرار گرفته بود، اما به‌دلیل اصلاح و حذف ارز رانتی 4200تومانی، مقداری نرخ تورم را افزایش داد، اما مجددا از تیرماه نرخ تورم تولیدکننده و تورم نقطه به نقطه در مسیر کاهشی قرار گرفته است. وزارت اقتصاد می‌گوید: با توجه به سیاست‌های پولی بانک مرکزی در دولت سیزدهم برای کنترل ترازنامه بانک‌ها و سیاست‌های حمایت از تولید و همچنین کاهش تورم جهانی، به‌نظر می‌رسد در ماه‌های آینده تورم نقطه به نقطه به‌صورت پایدار به روند نزولی خود ادامه دهد و با چند ماه تأخیر نرخ تورم میانگین هم مجددا در مسیر کاهشی قرار خواهد گرفت.

.

.


بازنشر از : منبع: همشهری