1401\11\25 18:24:09


دبیرخانه تنظیم بازار به سازمان حمایت محول شد

ایرنا/ قائم مقام وزیر در امور بازرگانی طی نامه ای مسئولیت همه امور مربوط به ستاد تنظیم بازار را به رییس سازمان حمایت مصرف کنندگان و تولیدکنندگان واگذار کرد. به گزارش روابط عمومی سازمان حمایت،قائم مقام وزیر در امور بازرگانی طی نامه ای خطاب به حسین فرهیده رییس سازمان حمایت،از وی خواست با استفاده از ظرفیت این سازمان ، همکاری معاونتها ، ادارات استانی و عنداللزوم هماهنگی با سایر دستگاههای ذیربط نسبت به اجرای ماموریتهای محوله و پیگیری موضوعات مرتبط اقدام نمایددر متن نامه سید مهدی نیازی خطاب به فرهیده آمده است:بدین وسیله ماموریت و مسئولیت پیگیری و اقدام کلیه موضوعات مرتبط و ارجاع شده از سوی ستاد تنظیم بازار به جنابعالی واگذار می شود .

قائم مقام وزیر در امور بازرگانی طی نامه ای مسئولیت همه امور مربوط به ستاد تنظیم بازار را به رییس سازمان حمایت مصرف کنندگان و تولیدکنندگان واگذار کرد.به گزارش روابط عمومی سازمان حمایت،قائم مقام وزیر در امور بازرگانی طی نامه ای خطاب به حسین فرهیده رییس سازمان حمایت،از وی خواست با استفاده از ظرفیت این سازمان ، همکاری معاونتها ، ادارات استانی و عنداللزوم هماهنگی با سایر دستگاههای ذیربط نسبت به اجرای ماموریتهای محوله و پیگیری موضوعات مرتبط اقدام نمایددر متن نامه سید مهدی نیازی خطاب به فرهیده آمده است:بدین وسیله ماموریت و مسئولیت پیگیری و اقدام کلیه موضوعات مرتبط و ارجاع شده از سوی ستاد تنظیم بازار به جنابعالی واگذار می شود .وی افزود : شایسته است با استفاده از ظرفیت سازمان حمایت ، همکاری معاونتها ، ادارات استانی و عنداللزوم هماهنگی با سایر دستگاههای ذیربط ، نسبت به اجرای ماموریت محوله و پیگیری موضوعات اقدام نمایید.براساس این نامه؛ ماموریت تنظیم بازار محصولات و کالاهای مرتبط با وزارت صنعت ، معدن و تجارت مطابق با شرح وظایف و ساختار ابلاغی ، بر عهده دفاتر رشته فعالیتی و معاونتهای ذیربط است.قائم مقام در امور بازرگانی در این نامه تاکید کرد: ضمن ساماندهی مناسبت در سازمان حمایت ، برنامه ریزی و هماهنگی لازم صورت پذیرفته و اقدامات مورد نیاز در اسرع وقت انجام شود.سیدمهدی نیازی در پایان خواستار انعکاس مستمر گزارش اقدامات صورت گرفته و موانع پیشرو برای اجرای ماموریت ها و تکالیف محوله شده و برای ایشان آرزوی توفیق کرده است


بازنشر از : آخرین خبر

ایرنا/ قائم مقام وزیر در امور بازرگانی طی نامه ای مسئولیت همه امور مربوط به ستاد تنظیم بازار را به رییس سازمان حمایت مصرف کنندگان و تولیدکنندگان واگذار کرد. به گزارش روابط عمومی سازمان حمایت،قائم مقام وزیر در امور بازرگانی طی نامه ای خطاب به حسین فرهیده رییس سازمان حمایت،از وی خواست با استفاده از ظرفیت این سازمان ، همکاری معاونتها ، ادارات استانی و عنداللزوم هماهنگی با سایر دستگاههای ذیربط نسبت به اجرای ماموریتهای محوله و پیگیری موضوعات مرتبط اقدام نمایددر متن نامه سید مهدی نیازی خطاب به فرهیده آمده است:بدین وسیله ماموریت و مسئولیت پیگیری و اقدام کلیه موضوعات مرتبط و ارجاع شده از سوی ستاد تنظیم بازار به جنابعالی واگذار می شود .

نمایندگی بوتان

بوتان، اولین و بزرگترین تولید کننده پکیج شوفاژ و آبگرمکن دیواری در ایران و بزرگترین تولید کننده آبگرمکن گازی دیواری در خاورمیانه است.
نمایندگی حاتمی زمانی، بابیش از 10 سال سابقه خدمت با هدف پاسخگویی و ارائه محصولات در سریعترین زمان در خدمت هموطنان عزیز است.
شعبه اندیشه 02165501075 - 02165579684
شعبه پردیس 02176270510 - 02176241277
نمایندگی بوتان - رادیاتور - حوله - آبگرمکن