مهران محمدی امین

1402\10\12 22:42:54


دبیر انجمن تولیدکنندگان واگن و لوکوموتیو: وزارت کار برای دادن مجوز بخش خصوصی را اذیت می‌کند

نوداقتصادی/ رحمت الله پور بابایی، دبیر انجمن تولیدکنندگان واگن و لوکوموتیو گفت: وزارت کار برای دادن مجوز، بخش خصوصی را اذیت می‌کند. در برخی از استان‌ها مشاورین معرفی شده از سوی وزارت کار از ما طلب پول می‌کنند، با این رویه رانت و فساد زیادی ایجاد می‌شود.

نوداقتصادی/ رحمت الله پور بابایی، دبیر انجمن تولیدکنندگان واگن و لوکوموتیو گفت: وزارت کار برای دادن مجوز، بخش خصوصی را اذیت می‌کند.

تبلیغات
فروش چراغ ریسه سیم و کابل و کلید و پریز
لاله زار24 ارائه محصولات برق و روشنایی ساختمان از قلب بازار لاله زار برای سراسر کشور است.
# لاله زار - # لاله‌زار - # برق ساختمان

در برخی از استان‌ها مشاورین معرفی شده از سوی وزارت کار از ما طلب پول می‌کنند، با این رویه رانت و فساد زیادی ایجاد می‌شود.. .


بازنشر از : آخرین خبر