مهران محمدی امین

1401\12\09 18:35:05


درآمد ۴۲۸ هزار میلیارد تومانی دولت از مالیات در ۱۱ ماه

درآمدهای مالیاتی در ۱۱ ماه سال جاری به ۴۲۸ هزار میلیارد تومان رسید؛ بنابراین تاکنون ۱۰۶ درصد درآمدهای مالیاتی محقق شده است.

بر اساس اعلام وزارت امور اقتصادی و دارایی، ۴۲۸ هزار میلیارد تومان مالیات در ۱۱ ماهه سال ۱۴۰۱ از سوی سازمان امور مالیاتی وصول شده است.

در حالی که قانون بودجه ۱۴۰۱ تا پایان سال‌جاری وصول ۴۵۴ هزار میلیارد تومانی درآمد مالیاتی را تکلیف کرده است؛ این آمار نشان می‌دهد در یازده ماه امسال ۱۰۶ درصد درآمدهای مالیاتی محقق شده است. از ۴۲۸ هزار میلیارد تومان مالیات وصول‌شده سهم مالیات‌های مستقیم ۲۶۶ هزار میلیارد تومان و سهم مالیات بر کالاها و خدمات ۱۶۲ هزار میلیارد تومان بوده است. در بخش مالیات‌های مستقیم ۱۷۵.۲ هزار میلیارد تومان از محل مالیات اشخاص حقوقی، ۷۴.۷ هزار میلیارد تومان از محل مالیات بر درآمدها و ۱۴.۶ هزار میلیارد تومان از محل مالیات بر ثروت وصول شده است.

تبلیغات
مشاوره خدمات مالیاتی
مشاوره خدمات مالیاتی

گروه مشاوره و توسعه مدیریت تیارا ارائه خدمات مالیاتی تنظیم و ارسال اظهارنامه ارزش افزوده - تنظیم و ارسال معاملات فصلی- تنظیم اسناد مربوط به دفاتر کانونی- تحریر دفاتر قانونی- تنظیم اظهارنامه مالیاتی (سالانه)- شرکت در جلسات رسیدگی مالیاتی- تنظیم لوایح دفاعیه جهت اعتراض به برگ تشخیص های مالیاتی - صادره و شرکت در هیات های حل اختلاف به کسب و کارها

در حوزه مالیات بر کالاها و خدمات نیز ۱۱۰.۳ هزار میلیارد تومان از محل مالیات بر ارزش افزوده، ۲۶.۳ هزار میلیارد تومان از محل مالیات درآمد حاصل از یک درصد نرخ مالیات بر ارزش افزوده موضوع ماده ۳۷ قانون الحاق برخی مواد به قانون تنظیم بخشی از مقررات مالی دولت وصول شده است. درآمدهای مالیاتی تا پایان دی ماه به ۳۸۸ هزار میلیارد تومان رسیده بود که نسبت به آذر ماه که ۳۴۸ هزار میلیارد بود، ۴۰ هزار میلیارد تومان افزایش داشت و درآمدهای مالیاتی مهر، آبان و آذر به‌ترتیب ۵۰ همت، ۴۰ همت و ۳۷.۷ همت بوده است. تحقق درآمدهای مالیاتی همزمان با کاهش ۵ درصدی مالیات تولید کنندگان با شناسایی ۲.۲ میلیون مودی جدید و به تور انداختن فراریان و ابربد‎هکار مالیاتی بزرگ مالیاتی رقم خورده است..

.


بازنشر از : مهر

سازمان امور مالیاتی

وزارت امور اقتصادی و دارایی

درآمدهای مالیاتی