مهران محمدی امین

اکو ایران/ بر اساس جدیدترین گزارش ها، تورم دهک غیربرخوردار فاصله قابل توجهی با تورم دهک برخوردار گرفته است. به نظر علت اصلی این پدیده، حذف ارز 4200 تومانی در میانه بهار است، چرا

1401\07\14 03:07:36


درد مشترک پایین تا بالای شهر

اکو ایران/ بر اساس جدیدترین گزارش ها، تورم دهک غیربرخوردار فاصله قابل توجهی با تورم دهک برخوردار گرفته است. به نظر علت اصلی این پدیده، حذف ارز 4200 تومانی در میانه بهار است، چرا که افزایش هزینه دهک های پایین جامعه عمدتا در گروه خوراکی ها و آشامیدنی ها رقم خورده است.

بر اساس جدیدترین گزارش ها، تورم دهک غیربرخوردار فاصله قابل توجهی با تورم دهک برخوردار گرفته است.

به نظر علت اصلی این پدیده، حذف ارز 4200 تومانی در میانه بهار است، چرا که افزایش هزینه دهک های پایین جامعه عمدتا در گروه خوراکی ها و آشامیدنی ها رقم خورده است.  با این حال، یک درد مشترک نیز از پایین تا بالای شهر وجود دارد و ظاهرا تمامی خانوارها در ماه های اخیر با آن دست و پنجه نرم کرده اند. گزارش اکوایران از آخرین داده های مرکز آمار را ببینید..

.


بازنشر از : آخرین خبر