مهران محمدی امین

1401\05\24 20:52:08


درد مَسکن با مُسکن درمان نشد!

آخرین خبر/ مسکن همچنان برای مردم دردیست که درمانی براش پیدا نشده و مُسکن‌های گاه و بی گاه هم نتوانسته این بازار ملتهب را آرام کند. اطلاعات رسیده به آخرین خبر حکایت تازه ای از تلخی های این روزهای مسکن را روایت می کند.

مسکن همچنان برای مردم دردیست که درمانی براش پیدا نشده و مُسکن‌های گاه و بی گاه هم نتوانسته این بازار ملتهب را آرام کند.

اطلاعات رسیده به آخرین خبر حکایت تازه ای از تلخی های این روزهای مسکن را روایت می کند.. .


بازنشر از : آخرین خبر