1401\06\23 16:42:10


درسی از نیجریه؛ درآمدهای نفتی که تنها صرف یارانه بنزین می‌شود!

اقتصاد آنلاین/ افزایش قیمت نفت می تواند تاثیرات شگفت انگیزی داشته باشد. در عربستان سعودی، یک شهر آینده نگر برنامه ریزی شده که قرار است از بیابان سر درآورد و همچنین قرار است یک ماه مصنوعی ساخته شود که تشکیل شده از پهپاد است.

اقتصاد آنلاین/ افزایش قیمت نفت می تواند تاثیرات شگفت انگیزی داشته باشد. در عربستان سعودی، یک شهر آینده نگر برنامه ریزی شده که قرار است از بیابان سر درآورد و همچنین قرار است یک ماه مصنوعی ساخته شود که تشکیل شده از پهپاد است.اما در این میان، نیجریه به عنوان پرجمعیت‌ترین کشور آفریقا با جمعیتی حدود ۲۲۰ میلیون نفر به شدت به پولی نیاز دارد که یک رونق نفتی می‌تواند به همراه داشته باشد. حدود ۴۰ درصد از مردم این کشور با کمتر از ۱.۹۰ دلار در روز زندگی می‌کنند.علیرغم رونق نفتی در سراسر جهان، دولت نیجریه برای تامین بدهی‌های خود با مشکل مواجه است. خدمات اجتماعی وخیم است و اقتصاد اسفناک به خشونتی که بیشتر کشور را تحت تاثیر قرار می‌دهد، کمک کرده است.اما مشکل نیجریه چیست و چرا رونق نفتی تاثیری در این کشور بر جای نگذاشته است؟
بازنشر از : آخرین خبر