مهران محمدی امین

1401\08\23 15:49:58


دستور اقتصادی مهم رئیس قوه قضائیه به دادستان‌های سراسر کشور

میزان/ حجت الاسلام والمسلمین محسنی اژه‌ای گفت: نگذارید کارگاه‌ها تعطیل شوند، در جهت احیای کارگاه‌های کوچک و بزرگ گام بردارید. چنانچه برای یک بنگاه تولیدی مسئله‌ای ایجاد شده است، مسئولان ذیربط قضایی به گونه‌ای تدبیر کنند تا در صورتی که نیازی وجود ندارد، مسدودالحسابی یا ممنوع الخروجی برای گرداننده بنگاه مزبور یا احیاناً بازداشت او، به نحوی که فرآیند تولید را در آن بنگاه مختل کند، صورت نگیرد و در عین حال پیگیری‌های مقتضی قانونی و قضایی نیز انجام گیرد.

میزان/ حجت الاسلام والمسلمین محسنی اژه‌ای گفت: نگذارید کارگاه‌ها تعطیل شوند، در جهت احیای کارگاه‌های کوچک و بزرگ گام بردارید.چنانچه برای یک بنگاه تولیدی مسئله‌ای ایجاد شده است، مسئولان ذیربط قضایی به گونه‌ای تدبیر کنند تا در صورتی که نیازی وجود ندارد، مسدودالحسابی یا ممنوع الخروجی برای گرداننده بنگاه مزبور یا احیاناً بازداشت او، به نحوی که فرآیند تولید را در آن بنگاه مختل کند، صورت نگیرد و در عین حال پیگیری‌های مقتضی قانونی و قضایی نیز انجام گیرد..

.


بازنشر از : آخرین خبر