مهران محمدی امین

1401\07\20 11:13:05


دولت‌ها چگونه از تورم سود می‌برند؟

اقتصاد آنلاین/در سال ۱۹۷۸، میلتون فریدمن بر سه رکود اقتصادی که در دهه گذشته به اقتصاد آمریکا ضربه زده بود، متمرکز شد. در هر سه مورد سیاست‌های انبساطی یک رونق و سپس تورم ایجاد کرد.

اقتصاد آنلاین/در سال ۱۹۷۸، میلتون فریدمن بر سه رکود اقتصادی که در دهه گذشته به اقتصاد آمریکا ضربه زده بود، متمرکز شد.

در هر سه مورد سیاست‌های انبساطی یک رونق و سپس تورم ایجاد کرد.اعتراض علیه افزایش قیمت‌ها منجر به افزایش نرخ بهره و رکود شد، فقط افزایش بیکاری توجه عمومی را جلب کرد. بنابراین سیاست اقتصادی محرک شد. درست با شروع کاهش تورم، رونق دیگری آغاز و چرخه تورم بار دیگر شروع شد.اقتصاد جهانی اکنون در مراحل اولیه حلقه فریدمن است.

تورم، اعتبار بانک‌های مرکزی را ویران کرده و اعتماد مصرف کننده را از بین برده است. اما شرایط کنونی اقتصاد جهانی چگونه باعث می‌شود که دولت‌ها از تورم سود ببرند؟. .


بازنشر از : آخرین خبر