مهران محمدی امین

1401\12\09 23:58:13


رئیس اتاق بازرگانی تهران: اگر تعدادمان زیادتر بود، دولت از ما حساب می‌برد

نوداقتصادی/ مسعود خوانساری، رئیس اتاق بازرگانی تهران گفت: تعدادمان خیلی کم است، فقط ۵۰ هزار عضو در اتاق بازرگانی داریم! صدای ما را نمی‌شنوند، اگر تعدادمان زیادتر بود، دولت از ما حساب می‌برد!. .

نوداقتصادی/ مسعود خوانساری، رئیس اتاق بازرگانی تهران گفت: تعدادمان خیلی کم است، فقط ۵۰ هزار عضو در اتاق بازرگانی داریم! صدای ما را نمی‌شنوند، اگر تعدادمان زیادتر بود، دولت از ما حساب می‌برد!.

.


بازنشر از : آخرین خبر