مهران محمدی امین

ایلنا/ رئیس اتحادیه تالارهای پذیرایی و تجهیز مجالس اظهار داشت: شاید کمتر از 50 درصد واحدهای صنفی در مدار کار آمده‌اند که آن ها هم با توجه به کاهش بودجه خرید مردم و بالا رفتن

1401\06\07 23:13:08


رئیس اتحادیه تالارهای پذیرایی: کمتر از ۵۰ درصد تالارهای پذیرایی فعالیت دارند

ایلنا/ رئیس اتحادیه تالارهای پذیرایی و تجهیز مجالس اظهار داشت: شاید کمتر از 50 درصد واحدهای صنفی در مدار کار آمده‌اند که آن ها هم با توجه به کاهش بودجه خرید مردم و بالا رفتن هزینه‌ها، مشکلات برگزاری مجالس نیز هم همچنان وجود دارد. خسرو ابراهیمی‌نیا در مورد تاثیرات سوء کرونا بر اعضای صنف تالارهای پذیرایی و تجهیز اظهار داشت: همان طور که می‌دانید بعد از 2 سال از کرونا مشکلات بسیاری برای واحدهای کسب و کار بوجود آمده که تالارهای پذیرایی از جمله واحدهای صنفی بودند که بیشترین آسیب را خوردند.

رئیس اتحادیه تالارهای پذیرایی و تجهیز مجالس اظهار داشت: شاید کمتر از 50 درصد واحدهای صنفی در مدار کار آمده‌اند که آن ها هم با توجه به کاهش بودجه خرید مردم و بالا رفتن هزینه‌ها، مشکلات برگزاری مجالس نیز هم همچنان وجود دارد.خسرو ابراهیمی‌نیا در مورد تاثیرات سوء کرونا بر اعضای صنف تالارهای پذیرایی و تجهیز اظهار داشت: همان طور که می‌دانید بعد از 2 سال از کرونا مشکلات بسیاری برای واحدهای کسب و کار بوجود آمده که تالارهای پذیرایی از جمله واحدهای صنفی بودند که بیشترین آسیب را خوردند.

این آسیب سبب چند اتفاق شد؛ از جمله این که بسیاری از واحدهای صنفی ما که مستاجر بودند با ریش سفیدی ما، صاحب ملک‌ها تا چند ماه اجاره نمی‌گرفتند.وی ادامه داد: از سویی آگاهی از این موضوع وجود نداشت که این ویروس منحوس تا این حد باقی می‌ماند و زمانی که مدت آن طولانی شد، صاحبان املاک به ملک‌شان احتیاج داشتند و مستاجران توانایی پرداخت اجاره را نداشتند و در نتیجه این مشکلات عدیده، بیش از 60-70 درصد از واحدهای صنفی ما از حیز انتفاع افتادند؛ البته 100 درصد واحدهای صنفی ما تعطیل بودند که 10-15 درصد مالک بودند و تغییر شغل داده یا بعضا توانایی حفظ کار را داشتند اما عده‌ای دیگر واحدهای صنفی خود را تغییر کاربری دادند.رئیس اتحادیه تالارهای پذیرایی و تجهیز مجالس در خصوص حل موانع و چالش های پیشروی صنف خود گفت: با وجود زحمت کادر درمانی و بهبود اوضاع که بهترشدن وضعیت واحدهای صنفی را به دنبال داشت، باید توجه داشت که بازگشایی این واحدهای صنفی آسان نیست زیرا صحبت از یک صنعت و موارد ذیل آن است که این مسائل با جلورفت زمان و تغییرات مد دچار تحول می‌شود؛ لذا شاید کمتر از 50 درصد واحدهای صنفی در مدار کار آمده‌اند که آن ها هم با توجه به کاهش بودجه خرید مردم و بالا رفتن هزینه‌ها، مشکلات برگزاری مجالس نیز هم همچنان وجود دارد. از سویی در این یکی دو سال، رویه‌ای پیش آمده که اقبال همه به سوی مکان‌های بیرون از شهر نظیر باغات و فضاهای باز رفت. البته واحدهای صنفی یادشده که فعالیت می‌کنند نیز شرایط سختی دارند.ابراهیمی‌نیا به انتظارات اتحادیه تالارهای مجلس و پذیرایی از شهرداری و شورای شهر گفت: انتظار همکاری و همیاری در این یکی دو سال از آن‌ها داشتیم که متاسفانه آن‌ها نه تنها همکاری نکردند، بلکه برگ‌های عوارض پسماند و عوارض شغلی را نیز برای واحدهای صنفی ما فرستاد؛ در حالی که سوال این جاست که برای 1 واحد صنفی که 2 سال تعطیل است، عوارض شغلی چه معنایی دارد؟ این وظیفه شورای شهر و شهرداری است که بداند کرونا مشکلاتی را برای واحدهای صنفی ایجاد کرده است.وی تصریح کرد: ما مکاتبات و جلساتی در این خصوص داشتیم ولی متاسفانه شاهد رخ دادن اعلامی نبودیم و این جای گلایه دارد.

اراده شورای شهر و شهرداری و شکل دادن جلسه تعاملی راه حل ماجرا است؛ البته می‌دانیم که سر آن‌‍ها بسیار شلوغ بوده و جلسات بسیاری دارند اما واقعیت این است که نباید وضعیت این گونه باشد.. .


بازنشر از : آخرین خبر


تصویر مشاور امور مالی و مالیاتی در تهران