رئیس سازمان برنامه و بودجه: تورم تا پایان برنامه هفتم تک رقمی می‌شود ایبنا/ رئیس سازمان برنامه و بودجه گفت: با اجرای برنامه هفتم، اهداف مورد نظر در حوزه امنیت غذایی، کاهش تورم و ر

1402\02\31 20:25:56


رئیس سازمان برنامه و بودجه: تورم تا پایان برنامه هفتم تک رقمی می‌شود

ایبنا/ رئیس سازمان برنامه و بودجه گفت: با اجرای برنامه هفتم، اهداف مورد نظر در حوزه امنیت غذایی، کاهش تورم و رشد اقتصادی محقق خواهد شد. داود منظور، معاون رئیس جمهور با اشاره به فرایند تدوین برنامه هفتم، اظهار کرد: سیاست‌های ابلاغی مقام معظم رهبری محور و چارچوب اصلی تدوین برنامه هفتم است و بهترین راهکار‌ها برای مسئله‌های کشور در حوزه‌های مختلف ارائه شده است.

ایبنا/ رئیس سازمان برنامه و بودجه گفت: با اجرای برنامه هفتم، اهداف مورد نظر در حوزه امنیت غذایی، کاهش تورم و رشد اقتصادی محقق خواهد شد.داود منظور، معاون رئیس جمهور با اشاره به فرایند تدوین برنامه هفتم، اظهار کرد: سیاست‌های ابلاغی مقام معظم رهبری محور و چارچوب اصلی تدوین برنامه هفتم است و بهترین راهکار‌ها برای مسئله‌های کشور در حوزه‌های مختلف ارائه شده است.وی با اشاره به اینکه برنامه هفتم برنامه مسئله‌محور است، ادامه داد: برنامه هفتم هماهنگی بین دستگاه‌هایی اجرایی جهت تحقق سیاست‌های مصوب هیات دولت را تسهیل خواهد کرد.معاون رئیس جمهور افزود: در دوره پنج ساله به روش‌های حل مسائل کشور پاسخ مناسب و عملی داده شده است.طبق اعلام سازمان برنامه و بودجه، وی برخی از ویژگی‌های برنامه هفتم را برشمرد و گفت: تامین امنیت غذایی از موضوعات بسیار مهمی است که در برنامه هفتم به آن توجه ویژه‌ای شده و تدابیر اندیشیده شده در برنامه هفتم، کشور را در تامین بخشی از کالا‌های اساسی خودکفا خواهد کرد.منظور در مورد تدابیر در نظر گرفته شده برای افزایش بهره وری گفت: با استفاده از فن آوری‌های نوین و با حمایت حداکثری دولت بهره وری تولید افزایش پیدا می‌کند.رییس سازمان برنامه و بودجه اعلام کرد: تا پایان برنامه هفتم هدف‌گذاری شده که تورم تک رقمی شود.

بازار به گفته وی، در طول اجرای برنامه هفتم وظیفه تامین مالی، هماهنگی، نظارت، کنترل و پیگری بر عهده سازمان برنامه بودجه خواهد بود.


بازنشر از : آخرین خبر

ایبنا/ رئیس سازمان برنامه و بودجه گفت: با اجرای برنامه هفتم، اهداف مورد نظر در حوزه امنیت غذایی، کاهش تورم و رشد اقتصادی محقق خواهد شد. داود منظور، معاون رئیس جمهور با اشاره به فرایند تدوین برنامه هفتم، اظهار کرد: سیاست‌های ابلاغی مقام معظم رهبری محور و چارچوب اصلی تدوین برنامه هفتم است و بهترین راهکار‌ها برای مسئله‌های کشور در حوزه‌های مختلف ارائه شده است.


چراغ استخری و چراغ مگنتی