رئیس مرکز پژوهش‌های اتاق بازرگانی ایران: قرعه‌کشی خودرو اشتباه است نوداقتصادی/ محمد قاسمی، رئیس مرکز پژوهش‌های اتاق بازرگانی ایران گفت: بورس کالا نسبت به لاتاری ملی قرعه کشی

1401\11\09 19:01:47


رئیس مرکز پژوهش‌های اتاق بازرگانی ایران: قرعه‌کشی خودرو اشتباه است

نوداقتصادی/ محمد قاسمی، رئیس مرکز پژوهش‌های اتاق بازرگانی ایران گفت: بورس کالا نسبت به لاتاری ملی قرعه کشی بهترین راه حل برای بازار خودرو است. قرعه کشی خودرو کاملا بی‌هدف اجرا می‌شود و نباید ساماندهی بازار خودرو را به دست دلال بازی بدهیم.

نوداقتصادی/ محمد قاسمی، رئیس مرکز پژوهش‌های اتاق بازرگانی ایران گفت: بورس کالا نسبت به لاتاری ملی قرعه کشی بهترین راه حل برای بازار خودرو است.

قرعه کشی خودرو کاملا بی‌هدف اجرا می‌شود و نباید ساماندهی بازار خودرو را به دست دلال بازی بدهیم.


بازنشر از : آخرین خبر

نوداقتصادی/ محمد قاسمی، رئیس مرکز پژوهش‌های اتاق بازرگانی ایران گفت: بورس کالا نسبت به لاتاری ملی قرعه کشی بهترین راه حل برای بازار خودرو است. قرعه کشی خودرو کاملا بی‌هدف اجرا می‌شود و نباید ساماندهی بازار خودرو را به دست دلال بازی بدهیم.