راز گرانی داروها ایرنا/ شرکت‌های داروسازی استدلال می‌کنند که قیمت بالای دارو برای پوشش دادن هزینه‌های بالای تحقیقات و توسعه است اما تحقیقات نشان داده که ارتباطی بین

1401\07\29 11:29:05


راز گرانی داروها

ایرنا/ شرکت‌های داروسازی استدلال می‌کنند که قیمت بالای دارو برای پوشش دادن هزینه‌های بالای تحقیقات و توسعه است اما تحقیقات نشان داده که ارتباطی بین این دو وجود ندارد. یک تیم چندملیتی از دانشمندان در اولین تحقیق از این نوع، این مساله را بررسی کردند که آیا هزینه‌های بالای تحقیقات و توسعه عامل قیمت بالای دارو در آمریکا است یا خیر.

شرکت‌های داروسازی استدلال می‌کنند که قیمت بالای دارو برای پوشش دادن هزینه‌های بالای تحقیقات و توسعه است اما تحقیقات نشان داده که ارتباطی بین این دو وجود ندارد.یک تیم چندملیتی از دانشمندان در اولین تحقیق از این نوع، این مساله را بررسی کردند که آیا هزینه‌های بالای تحقیقات و توسعه عامل قیمت بالای دارو در آمریکا است یا خیر.دفتر بودجه کنگره آمریکا برآورد کرده که بخش دارویی در سال ۲۰۱۹ مبلغ ۸۳ میلیارد دلار صرف تحقیقات و توسعه کرده است.

برآورد شده است که شرکت ها برای وارد کردن هر دارو به بازار بین یک تا سه میلیارد دلار هزینه می کنند.

از سوی دیگر بنا بر آمار شرکت «استاتستیکا»، صنعت دارویی آمریکا در سال ۲۰۱۹ بیش از ۴۹۰ میلیارد دلار درآمد داشته است.مردم آمریکا بیش از هر کشور دیگری پول بابت دارو می‌دهند.

در سال ۲۰۱۹ بطور متوسط هر آمریکایی ۱۲۰۰ دلار صرف دارو کرده است.

تحقیق موسسه «رند» در سال ۲۰۲۱ نشان داد که دارو در آمریکا ۲.۵۶ بار گران‌تر از ۳۲ کشور است.نمایندگان کنگره آمریکا در سال های اخیر پیشنهادهایی برای کاهش قیمت دارو مطرح کرده اند که با مخالفت شرکت های دارویی و گروه های تجاری رو به رو شده است.«اولیور ووترز» استادیار در دانشکده علوم سیاسی و اقتصاد لندن و از محققان اصلی این تیم چند ملیتی می گوید: این تصور وجود دارد که هزینه بالای تحقیقات و توسعه، قیمت بالای دارو را توجیه می‌کند؛ اگر اینگونه باشد، در این صورت باید ارتباط مثبتی بین این دو وجود داشته باشد.اما ووترز و همکاران او از دانشکده داروسازی دانشگاه کالیفرنیا در تحقیقات خود، در مورد ۶۰ داروی تاییدشده سازمان غذا و داروی آمریکا بین سال های ۲۰۰۹ تا ۲۰۱۸ چنین رابطه‌ای پیدا نکردند.این محققان اطلاعات مربوط به قیمت گذاری دارو و هزینه‌های تحقیقات و توسعه را مقایسه و مشخص کردند که هیچ رابطه‌ای بین هزینه تحقیقات و توسعه شرکت های داروسازی با قیمت تعیین شده برای داروها وجود ندارد.

ارزش درمانی داروها هم بررسی و مشخص شد که بین ارزش درمانی و قیمت داروها نیز رابطه ای نیست.«اینماکولادا هرناندز» از تهیه کنندگان اصلی این تحقیق نیز می گوید: یافته های ما نشان داد که شرکت های داروسازی قیمت را نه بر اساس هزینه‌های تحقیق و توسعه یا ارزش درمانی دارو، بلکه بر اساس توان بازار تعیین می‌کنند.


بازنشر از : آخرین خبر

ایرنا/ شرکت‌های داروسازی استدلال می‌کنند که قیمت بالای دارو برای پوشش دادن هزینه‌های بالای تحقیقات و توسعه است اما تحقیقات نشان داده که ارتباطی بین این دو وجود ندارد. یک تیم چندملیتی از دانشمندان در اولین تحقیق از این نوع، این مساله را بررسی کردند که آیا هزینه‌های بالای تحقیقات و توسعه عامل قیمت بالای دارو در آمریکا است یا خیر.


تعمیر پکیج دیواری