مهران محمدی امین

وزیر میراث فرهنگی و گردشگری در واکنش به حمله به حرم شاهچراغ نوشت: به روان پاک شهدای رو به فزونی درود می‌فرستیم و اجازه نمی‌دهیم خون پاکشان هدر رود.

1401\08\07 19:42:23


راهی جز گفتگو و پذیرش متقابل یکدیگر برای ما باز نیست

وزیر میراث فرهنگی و گردشگری در واکنش به حمله به حرم شاهچراغ نوشت: به روان پاک شهدای رو به فزونی درود می‌فرستیم و اجازه نمی‌دهیم خون پاکشان هدر رود.

عزت الله ضرغامی در توئیتی نوشت: این روز‌ها رفتار‌های هولناک داعش به ما یادآوری می‌شود.

به روان پاک شهدای رو به فزونی درود می‌فرستیم و اجازه نمی‌دهیم خون پاکشان هدر رود.

وی افزود: همه باید از این حوادث عبرت بگیرند و بدانند راهی جز گفتگو و پذیرش متقابل یکدیگر برای ما باز نیست.

. .


بازنشر از : منبع: فرارو