علی شریعتی، عضو اتاق بازرگانی ایران به خبرآنلاین گفت: ▫️ در روزهای اخیر که بخش خصوصی بی‌توجه به حاشیه‌ها و با رای قاطع، رییس اتاق بازرگانی ایران و تیم منتخب را انتخاب کر

1402\03\31 15:49:08


رای قاطع بخش خصوصی به رییس اتاق بازرگانی ایران: فعالان اتاق بازرگانی اجازه شیپور کردن اختلاف‌ها را ندهند

علی شریعتی، عضو اتاق بازرگانی ایران به خبرآنلاین گفت: ▫️ در روزهای اخیر که بخش خصوصی بی‌توجه به حاشیه‌ها و با رای قاطع، رییس اتاق بازرگانی ایران و تیم منتخب را انتخاب کرد، به نظر من این حرف‌ها تا یک دقیقه قبل از خواندن آرا قابل شنیدن بود، اما حالا که نتایج اعلام شده، فعالان اتاق بازرگانی نباید اجازه شیپور کردن اختلافات، هوچی‌گری و سیاه‌نمایی را بدهند. ▫️کسی که در ایران مانده و در این شرایط اقتصادی تولید می‌کند، حتما وطن‌پرست است.

علی شریعتی، عضو اتاق بازرگانی ایران به خبرآنلاین گفت: ▫️ در روزهای اخیر که بخش خصوصی بی‌توجه به حاشیه‌ها و با رای قاطع، رییس اتاق بازرگانی ایران و تیم منتخب را انتخاب کرد، به نظر من این حرف‌ها تا یک دقیقه قبل از خواندن آرا قابل شنیدن بود، اما حالا که نتایج اعلام شده، فعالان اتاق بازرگانی نباید اجازه شیپور کردن اختلافات، هوچی‌گری و سیاه‌نمایی را بدهند.

▫️کسی که در ایران مانده و در این شرایط اقتصادی تولید می‌کند، حتما وطن‌پرست است.

افراد وقتی که در انتخابات شرکت می‌کنند، به این معناست که تاییدیه‌های قوا را گرفته‌اند، اما با برچسب‌زنی و اتهام می‌خواهیم نتایج اتاق را زیر سوال ببریم.

این دوستان، نهادهای امنیتی هم قبول ندارند و قوا را هم قبول ندارند.

▫️ جایی که عالی‌ترین محل برای بخش خصوصی است و فعالان بخش خصوصی می‌خواهند از خانه امیدشان استفاده کنند، محل تاخت و تاز و عقده‌گشایی برخی افراد شده است؛ بی‌توجه به این موضوع که خوشحالی دشمن در انشعاب و تجزیه و دودستگی در حوزه بخش خصوصی است.

▫️ این روزها شاید یکی از مهم‌ترین نمادهای خوب بودن و سلامت حال اقتصاد از نگاه بین‌المللی، فعال بودن اتاق بازرگانی و عضویت آن در اتاق‌های بین‌المللی و حضور فعال و دیپلماسی اقتصادی است.

به‌هرحال همیشه هر انتخاباتی یک برنده دارد و یک بازنده.

مهم این است که وقتی از یک انتخاباتی بیرون می‌آییم، تا قبل از آن تلاش کنیم و به نتیجه مطلوب برسیم، ولی وقتی نظر جمع حاکم شد، ما دیگر باید نظر جمع را قبول کنیم و در راستای منافع جمعی حرکت کنیم.

▫️ امسال، سال کاهش تورم است و شرایط ویژه‌ای اقتصاد کشور دارد.

البته گشایش‌های نسبی‌ای را در تعامل با دنیا شاهد هستیم؛ مثل تعامل با عربستان، عمان، پول‌های بلوکه شده و آزادی زندانیان و نیز همکاری‌ها در حوزه بین‌الملل.

▫️ این‌ها نشانه‌هایی است که به رشد برسیم و از رکود تورمی که اقتصاد کشور را اذیت کرده، خارج شویم.

ما در این شرایط، یک اتاق بازرگانی پویا و پرانرژی می‌خواهیم که کمک کند و نشانه‌های حیات دوباره بین‌المللی ما را چند برابر کنیم.

اگر وقت‌مان را حرام کنیم، به حل مشکلات بنگاه‌ها نمی‌توانیم کمک کنیم.

▫️ توان اتاق بازرگانی محدود است، اگر این توان بخواهد در درگیری‌ها باشد و بخواهیم خودمان را تضعیف کنیم، نتیجه‌ای حاصل نمی‌شود.

ما باید این نکته را در نظر بگیریم که دیگر رقابت‌ها تمام شده و فصل رفاقت‌هاست؛ در غیر این صورت وقت و انرژی بیهوده صرف می‌شود و از هدف اتاق بازرگانی غافل می‌شویم.


بازنشر از : آخرین خبر

علی شریعتی، عضو اتاق بازرگانی ایران به خبرآنلاین گفت: ▫️ در روزهای اخیر که بخش خصوصی بی‌توجه به حاشیه‌ها و با رای قاطع، رییس اتاق بازرگانی ایران و تیم منتخب را انتخاب کرد، به نظر من این حرف‌ها تا یک دقیقه قبل از خواندن آرا قابل شنیدن بود، اما حالا که نتایج اعلام شده، فعالان اتاق بازرگانی نباید اجازه شیپور کردن اختلافات، هوچی‌گری و سیاه‌نمایی را بدهند. ▫️کسی که در ایران مانده و در این شرایط اقتصادی تولید می‌کند، حتما وطن‌پرست است.


برق و روشنایی لاله زار