بورس گزارش روزانه بورس بازار سرمایه شاخص کل بورس امروز با رشد ۱۳۶۴ واحدی به جایگاه یک میلیون و ۷۸۲ هزار واحدی دست

1401\12\23 16:36:08


رشد خفیف ۱۳۶۴ واحدی شاخص کل بورس/ دومین روز ورود پول هوشمند

شاخص کل بورس امروز با رشد ۱۳۶۴ واحدی به جایگاه یک میلیون و ۷۸۲ هزار واحدی دست یابد.

به گزارش خبرنگار مهر، شاخص کل بورس با رشد خفیف ۱۳۶۴ واحدی در جایگاه یک میلیون و ۷۸۲ هزار واحد قرار گرفت، نمادهای شستا، اخابر و رمپنا بیشترین تاثیر مثبت و نمادهای فارس، ومعادن، کگل بیشترین تاثیر منفی را بر شاخص کل از خود بر جای گذاشتند.

ارزش معاملات خرد به میزان ۶,۴۴۰ میلیارد تومان رسید، برآیند ورود پول ۱,۱۹۷ میلیارد تومان بود که نکته مثبتی است و دومین روز ورود پول به بورس ثبت شد.


بازنشر از : مهر

بورس

گزارش روزانه بورس

بازار سرمایه

شاخص کل بورس امروز با رشد ۱۳۶۴ واحدی به جایگاه یک میلیون و ۷۸۲ هزار واحدی دست یابد.


نمایندگی بوتان تهران