مهران محمدی امین

تجارت نیوز/ ظرف کمتر از یک هفته دلار ۳۳ هزار تومانی به ۳۶ هزار تومان رسید. اگرچه بسیاری از تحلیلگران افزایش قیمت دلار و رسیدن آن به این اعداد را پیش‌بینی کرده بودند، اما گما

1401\08\16 23:46:12


رمزگشایی از ترمز بریدن قیمت دلار؛ پای تامین کسری بودجه در میان است؟

تجارت نیوز/ ظرف کمتر از یک هفته دلار ۳۳ هزار تومانی به ۳۶ هزار تومان رسید. اگرچه بسیاری از تحلیلگران افزایش قیمت دلار و رسیدن آن به این اعداد را پیش‌بینی کرده بودند، اما گمان نمی‌کردند این افزایش دو سه روزه رخ دهد.

ظرف کمتر از یک هفته دلار ۳۳ هزار تومانی به ۳۶ هزار تومان رسید.

اگرچه بسیاری از تحلیلگران افزایش قیمت دلار و رسیدن آن به این اعداد را پیش‌بینی کرده بودند، اما گمان نمی‌کردند این افزایش دو سه روزه رخ دهد. پس ماجرا چیست؟. .


بازنشر از : آخرین خبر