وزارت راه و شهرسازی سازمان بنادر و دریانوردی بنادر ودریانوردی هرمزگان عملکرد ۱۱ ماهه حمل و نقل دریایی نشان از رون

1401\12\28 10:02:47


روند رو به رشد حمل‌ونقل دریایی

عملکرد ۱۱ ماهه حمل و نقل دریایی نشان از روند رو به رشد این صنعت در بخش های مختلف دارد.

به گزارش خبرگزاری مهر به نقل از وزارت راه و شهرسازی، با بررسی روند ۱۰ ساله عملیات تخلیه و بارگیری بنادر تجاری مشخص می‌شود که بیشترین میزان عملیات تخلیه و بارگیری بنادر تجاری در ۱۱ ماهه سال ۱۳۹۶ و به میزان ۱۴۴ میلیون تن ثبت شده است.

بر اساس آمار اعلام شده از سوی معاونت برنامه‌ریزی و مدیریت منابع وزارت راه و شهرسازی، میزان عملیات تخلیه و بارگیری بنادر تجاری کشور در ۱۱ ماهه سال جاری ۱۳۷ میلیون تن بوده است که در مقایسه با مدت مشابه سال گذشته (۱۳۶ میلیون تن) یک درصد افزایش داشته است.

عملیات کانتینری بنادر همچنین میزان عملیات کانتینری بنادر در ۱۱ ماهه سال جاری ۲۱۴۴ هزارTEU بوده است که در مقایسه با مدت مشابه سال گذشته (۱۹۳۱ هزارTEU ) ۱۱ درصد افزایش داشته است.

با بررسی روند ۱۰ ساله عملیات کانتینری مشخص می‌شود که بیشترین میزان عملیات کانتینری بنادر در ۱۱ ماهه سال ۱۳۹۶ و به میزان ۲۸۲۱ هزار TEU ثبت شده است.

جابه‌جایی مسافر (ورودی- خروجی) تعداد مسافر ورودی و خروجی از بنادر در ۱۱ ماهه سال جاری ۱۶ میلیون نفر بوده است که در مقایسه با مدت مشابه سال گذشته (۱۰ میلیون نفر) ۶۰ درصد افزایش داشته است.

با بررسی روند ۱۰ ساله عملیات جابه‌جایی مسافر مشخص می‌شود که بیشترین میزان عملیات جابه‌جایی مسافر در ۱۱ ماهه سال ۱۳۹۸ و به میزان ۱۷ میلیون نفر ثبت شده است.


بازنشر از : مهر

وزارت راه و شهرسازی

سازمان بنادر و دریانوردی

بنادر ودریانوردی هرمزگان

عملکرد ۱۱ ماهه حمل و نقل دریایی نشان از روند رو به رشد این صنعت در بخش های مختلف دارد.


چراغ استخری و چراغ مگنتی