مهران محمدی امین

1401\08\23 15:49:58


ریشه سخت‌گیری صمت برای ورود خودرو

اکو ایران/ سیاست گذار خودرویی آیین نامه اجرایی واردات خودرو را در شرایطی نهایی کرده است که بیش از همه دغدغه ارائه خدمات پس از فروش را دارد. همین دغدغه سبب شده تا وزارت صمت با دقت شرکت های وارد کننده را زیر ذره بین ببرد و مطمئن شود تا این شرکت ها پس از ورود محصولات خود می توانند از خدمات مناسب ارائه دهند.

سیاست گذار خودرویی آیین نامه اجرایی واردات خودرو را در شرایطی نهایی کرده است که بیش از همه دغدغه ارائه خدمات پس از فروش را دارد.همین دغدغه سبب شده تا وزارت صمت با دقت شرکت های وارد کننده را زیر ذره بین ببرد و مطمئن شود تا این شرکت ها پس از ورود محصولات خود می توانند از خدمات مناسب ارائه دهند..

.


بازنشر از : آخرین خبر