1401\11\01 17:49:33


رییس سازمان هواپیمایی: هنوز تصمیمی برای افزایش قیمت بلیت هواپیما گرفته نشده است

ایرنا/ رییس سازمان هواپیمایی گفت: پیشنهاد افزایش قیمت بلیت پروازها در حال بررسی است، اما هنوز مورد تصویب قانونی قرار نگرفته است. «محمد محمدی بخش» درباره نتیجه جلسات مشترک سازمان هواپیمایی کشوری و ایرلاین‌ها درباره میزان افزایش نرخ بلیت هواپیما به خبرنگار اقتصادی ایرنا، اظهار کرد: تغییرقیمت و تعیین نرخ‌های جدید مشمول طی کردن فرآیندی قانونی است تا به مصوبه تبدیل شود.

رییس سازمان هواپیمایی گفت: پیشنهاد افزایش قیمت بلیت پروازها در حال بررسی است، اما هنوز مورد تصویب قانونی قرار نگرفته است.«محمد محمدی بخش» درباره نتیجه جلسات مشترک سازمان هواپیمایی کشوری و ایرلاین‌ها درباره میزان افزایش نرخ بلیت هواپیما به خبرنگار اقتصادی ایرنا، اظهار کرد: تغییرقیمت و تعیین نرخ‌های جدید مشمول طی کردن فرآیندی قانونی است تا به مصوبه تبدیل شود.وی توضیح داد: پیشنهاد انجمن شرکت‌های هواپیمایی در حال بررسی است، اما تا این ساعت به تصویب نرسیده و نرخ‌گذاری جدید تعیین و ابلاغ نشده است.دی ماه سال قبل قیمت‌های جدید روی بلیت پروازها اعمال شد و از آن زمان به بعد به صورت رسمی افزایش قیمت اعمال نشد؛ اما با توجه به افزایش نرخ دلار و افزایش حقوق و دستمزد، شرکت‌های هواپیمایی درخواست افزایش قیمت را مطرح کرده‌اند.
بازنشر از : آخرین خبر