1401\06\23 16:42:09


سازمان امور مالیاتی: سامانه «پایانه‌های فروشگاهی» به اجرای عدالت در نظام مالیاتی کمک می‌کند

خبرگزاری دانشجو/ رئیس سازمان امور مالیاتی گفت: سامانه «پایانه‌های فروشگاهی» به اجرای عدالت در نظام مالیاتی کمک می‌کند. داود منظور در همایش تبیین نظام پایانه های فروشگاهی و ساماندهی مودیان گفت: قانون «پایانه‌های فروشگاهی» بارزترین و گسترده‌ترین نماد هوشمندسازی نظام مالیاتی است.

خبرگزاری دانشجو/ رئیس سازمان امور مالیاتی گفت: سامانه «پایانه‌های فروشگاهی» به اجرای عدالت در نظام مالیاتی کمک می‌کند.داود منظور در همایش تبیین نظام پایانه های فروشگاهی و ساماندهی مودیان گفت: قانون «پایانه‌های فروشگاهی» بارزترین و گسترده‌ترین نماد هوشمندسازی نظام مالیاتی است.هر سه ماه یک بار یک گروه فعالیتی فراخوان می‌شوند.ما گروه اول مرتبط با سامانه «پایانه‌های فروشگاهی» را با شرکت‌های بورسی شروع کردیم.با اجرای قانون «پایانه‌های فروشگاهی» درآمد مالیاتی دولت افزایش خواهد یافت.
بازنشر از : آخرین خبر

مشاوره خدمات مالیاتی

گروه مشاوره و توسعه مدیریت تیارا ارائه خدمات مالیاتی تنظیم و ارسال اظهارنامه ارزش افزوده - تنظیم و ارسال معاملات فصلی- تنظیم اسناد مربوط به دفاتر کانونی- تحریر دفاتر قانونی- تنظیم اظهارنامه مالیاتی (سالانه)- شرکت در جلسات رسیدگی مالیاتی- تنظیم لوایح دفاعیه جهت اعتراض به برگ تشخیص های مالیاتی - صادره و شرکت در هیات های حل اختلاف به کسب و کارها
تماس : 02144317857 - 09902990621
وب سایت مشاوره خدمات مالیاتی